Zawichost – Rektorat Św. Jana Chrzciciela

ZAWICHOST – REKTORAT

Kościół rektoralny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

27-630 Zawichost, ul. 11 Listopada 5, tel. 15 836 41 21

Fot. Marian Grzybowski

INFORMACJE O REKTORACIE

Fot. Marian Grzybowski

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela wybudowany został wraz z zabudowaniami klasztornymi w latach 1245-1257. Fundatorami klasztoru klarysek i świątyni byli książę krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy oraz jego siostra bł. Salomea, która jako mniszka przebywała w Zawichoście. W 1262 r. klasztor przejęli franciszkanie, którzy użytkowali go do 1864 r. Świątynia była wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Po raz ostatni zrujnowana została w 1944 r. Odrestaurowano ją w latach 1945-1949 wg projektu arch. Józefa Jamroza. Na skutek błędnych obliczeń statycznych położona łupina żelbetowa na głównej nawie w kilka miesięcy po zakończeniu prac zaczęła się obsuwać ku ziemi, a ściany zostały wypchnięte z pionu. Kościołowi zagroziło całkowite zniszczenie. Budynek został zamknięty przez komisję konserwatorską. Kościół został zabezpieczony przed zawaleniem przez miejscowych stolarzy stemplami i rusztowaniami. W 1980 r. Piotr Gołębiowski skierował do Zawichostu ks. Jerzego Siarę z misją odbudowy kościoła pofranciszkańskiego. Świątynia została zabezpieczona konstrukcyjnie. Sklepienie podźwignięto do góry, ściany doprowadzono do pionu i całość została związana opaskami żelbetonowymi. Sklepienie z pierwszej fazy odbudowy w latach 90-tych przesłonięto podwieszonym stropem modrzewiowym. Plany uratowania kościoła opracował inż. Mieczysław Frańczak z Sandomierza. Gruntowny remont kościoła prowadzony był również w latach 1995-1999, staraniem ks. Michała Spocińskiego (m.in. ułożenie posadzki, malowanie prezbiterium, nowe witraże, ołtarze, oświetlenie i ławki). W 2004 r. powstał rektorat, obejmujący kościół, klasztor i budynek dawnej Szkoły Rzemiosł. Świątynia jest budowlą wczesnogotycką, z cegły w układzie wendyjskim z nielicznymi detalami z piaskowca, regotyzowaną po II wojnie światowej. Kaplice są z kamienia, otynkowane, barokowe. Wnętrze jest jednonawowe, przykryte stropem i wydłużone XIII-wiecznym prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym i gwiaździstym w przęśle zachodnim. W prezbiterium znajduje się sakramentarium z 1542 r. wykonane przez Szymona Pencza oraz fragment polichromii z XVI w., a także wczesnogotycka wnęka, zamknięta trzema ostrołukowymi arkadami. Zakrystia posiada sklepienie z lat 1620/1630, a pomieszczenie obok – kartusze z herbem Pomian (herb szlachecki) bpa Macieja Łubieńskiego i Rawicz (herb szlachecki) bpa Pawła Wołuckiego. W nawie znajduje się nagrobek zmarłych w 1629 r. Stanisława Opockiego z Opoki i jego żony Anny z Miłoszowa Opockiej, którzy ufundowali barokową przebudowę znajdującej się obok kaplicy, oraz nagrobek Zofii Słupeckiej z Bobrka z 1633 r. Od północy przylegają do kościoła pozostałości zabudowań klasztoru franciszkanów, a od południa – dzwonnica.

Msze święte:
– w niedziele i święta: okres letni – 7.00, 9.00, 11.00; okres zimowy – 7.00
– w dni powszednie: 7.00 (poniedziałek, środa, piątek).

Odpusty: Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), bł. Salomei (19 listopada.

Dom zakonny:
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (Siostry Jadwiżanki Wawelskie), 27-630 Zawichost, ul. 11 Listopada 5, tel. 15 835 41 05.

Instytucje i ośrodki kościelne:
Ośrodek Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście
27-630 Zawichost, ul. 11 Listopada 5, tel. 722 295 257 (sekretariat)
www.zawichost.jadwizanki.pl; e-mail: ofljadwizanki@gmail.com

OBSADA PERSONALNA