Zbelutka – Św. Doroty

ZBELUTKA

Parafia pod wezwaniem św. Doroty

woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Łagów
26-025 Łagów, Stara Zbelutka 57, tel. 41 307 42 06

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje źródłowe na temat wsi Zbelutka pochodzą z 1382 r. Prawdopodobnie z tego okresu pochodził również pierwszy drewniany kościół pw. św. Doroty, który zbudowany został przez biskupa włocławskiego Zbyluta. Natomiast parafia Zbelutka erygowana została w II poł. XV w. W okresie późniejszym do świątyni dobudowano drewnianą zakrystię. Kościół ten przeszedł gruntowny remont w latach 40-tych XVIII w. Konsekracji świątyni dokonał bp M. Kunicki w 1744 r. W I poł. XIX w. wybudowano nowy budynek sakralny, istniejący do chwili obecnej. Kościół parafialny pw. św. Doroty wzniesiony został w 1835 r. Nad całością prac czuwali: administrator ks. Paweł Cybulski oraz proboszcz ks. Jakub Mazurkiewicz. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał bp A. Sotkiewicz w 1883 r. Kościół uległ znacznemu zniszczeniu podczas działań II wojny światowej. W 1944 r. ten budynek sakralny służył za stajnię dla koni (ludność w tym czasie została wysiedlona). Z dawnego wyposażenia wnętrza pozostał jeden ołtarz boczny z piaskowca, ufundowany w drugiej połowie XIX w., i postrzelany krucyfiks, wykorzystywany prawdopodobnie jako tarcza strzelnicza. Zniszczeniu uległy także dach, strop i fronton kościoła. Odbudowę zniszczonej i sprofanowanej świątyni podjęli ofiarnym wysiłkiem, niezwłocznie po powrocie z wysiedlenia, parafianie pod kierunkiem ks. W. Szczepanika. Następnie przystąpiono do prac wykończeniowych i dekoracji wnętrza. Całość wyposażenia i polichromię zaprojektował w 1946 r. Józef Szałański z Opatowa. Dzieło odbudowy i wyposażania kościoła, wraz z adaptacją prezbiterium dla potrzeb odnowionej liturgii, ukończono w 1970 r., staraniem ks. Stanisława Czechowskiego. Świątynia jest murowana i otynkowana, utrzymana w stylu późnoklasycystycznym. Fasada zwieńczona jest szczytem trójkątnym. We wnękach fasady, flankujących drzwi umieszczone są kamienne rzeźby. Kościół nie jest orientowany. Prezbiterium wykonane zostało wg projektu Wandy Pawłowskiej z Krakowa. Świątynia posiada dwa ołtarze boczne w stylu tradycyjnym, kamienny i drewniany, oraz chór z obszerną galerią

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 11.30, 15.30
– w dni powszednie: 7.00
– w święta państwowo zniesione: 8.30, 10.00, 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: św. Doroty (6 lutego), św. Piotra i Pawła (29 czerwca).

Do parafii należą: Stara Zbelutka, Sadków, Gęsice, Nowa Zbelutka, Stara Łagowica, Ruda Melonek.

Ogólna liczba mieszkańców: 1654.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Religa SAC, J. Kędziora SAC, J. Kotwa SAC, M. Włodarczyk SAC, K. Religa.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Religa, A. Siwonia.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Andrzej Czajkowski