Zbelutka – Św. Doroty

KONTAKT:

Gm. Łagów, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie
26-025 Łagów, Stara Zbelutka 27

tel. (+48) 41 307 42 06
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:30; 11:30; 15:30
Święta państwowo zniesione: 8:30; 10:00; 18:00 lub 16:00 (zimą)
Dni powszednie: 7:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. Andrzej Czajkowski

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Gęsice (3 km), Łagowica Stara (3 km), Melonek (4 km), Ruda (4 km), Sadków (3 km), Zbelutka Nowa (2 km), Zbelutka Stara

Liczba katolików:
1730

Odpusty:

Św. Doroty (6 lutego)
Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)

Historia:
Parafia erygowana w II poł. XV w. Pierwotny kościół drewniany został zbudowany przez biskupa włocławskiego Zbyluta w XIV w., od niego też wywodzi się nazwa parafii. Obecny kościół, murowany, w stylu klasycystycznym, został wzniesiony w 1835 r., uroczyście poświęcony w 1883 r. przez biskupa Antoniego Sotkiewicza. Parafia poniosła znaczne straty materialne podczas ostatniej wojny. Zarekwirowano dwa spośród trzech dzwonów. Jesienią 1944 r., gdy miejscowa ludność została wysiedlona, kościół parafialny uległ dewastacji, służył za stajnię dla koni. Z dawnego wyposażenia wnętrza pozostał jeden ołtarz boczny z piaskowca, ufundowany w drugiej połowie XIX w. i postrzelany krucyfiks, wykorzystywany prawdopodobnie jako tarcza strzelnicza. Zniszczeniu uległ także dach, strop i fronton kościoła. Dzwonnica i mur cmentarza przykościelnego zostały w znacznym stopniu uszkodzone, podobnie mur cmentarza grzebalnego i kaplica cmentarna, organistówka i plebańskie budynki gospodarcze spalone. Odbudowę zniszczonej i sprofanowanej świątyni oraz zrujnowanej plebanii podjęli ofiarnym wysiłkiem parafianie niezwłocznie po powrocie z wysiedlenia. Dzięki gorliwym staraniom ks. proboszcza W. Szczepanika, przy współpracy komitetu parafialnego, już w 1945 r. przywrócono kościół i plebanię do stanu używalności, następnie rozpoczęto gruntowną restaurację świątyni. Całość wyposażenia i polichromię zaprojektował w 1946 r. Józef Szałański z Opatowa. Dzieło odbudowy i wyposażenia kościoła, wraz z adaptacją prezbiterium dla potrzeb odnowionej liturgii, ukończono w 1970 r. staraniem ks. S. Czechowskiego, przy wydatnej pomocy ks. wikariusza S. Pietruchy. Staraniem następnych księży proboszczów została wybudowana nowa plebania, murowana, ukończona w 1981 r. Dalsze restauracje wnętrza kościoła parafialnego: 1988 r. – prezbiterium, 1990 r. – odnowienie polichromii. Remonty elewacji zewnętrznej i gruntowny remont frontonu kościoła parafialnego w 1986 r. Kościół parafialny w Zbelutce posiada konieczne wyposażenie. Jednonawowy, z ołtarzem głównym kamiennym, prezbiterium wg projektu Wandy Pawłowskiej z Krakowa, dwa ołtarze boczne w stylu tradycyjnym, kamienny i drewniany, chór z obszerną galerią. Parafia posiada akta parafialne od 1945 r.

- POKAŻ MNIEJ -