Zjednoczeni w modlitwie ze św. Janem Pawłem II w 18 rocznicę odejścia do Domu Ojca

2 kwietnia 2023 roku o godz. 21.00 przy figurze św. Jana Pawła II odbyła się modlitwa apelowa w 18 rocznicę śmierci Papieża Polaka. Zgromadzeniu wiernych przybyłych z Serbinowa i Dzikowa przewodniczył Ks. prał. dr Jan Biedroń. Wspólnie z Akcją Katolicką w uroczystościach przy pomniku św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrekcja Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Młodzież zadbała o oprawę muzyczną spotkania.

Rozpoczynając modlitwę Ks. prał. dr Jan Biedroń przywołał pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Sandomierza, która odbyła się 12 czerwca 1999 roku. Ksiądz Proboszcz przypomniał słowa homilii Papieża Polaka wygłoszone na sandomierskich błoniach: “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” i wskazał na czystość serca jako Boży dar i zadania dla współczesnego pokolenia, które powinno stawać odważnie do obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Przy figurze św. Jana Pawła II głos również zabrał Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, który przypomniał wielkie znaczenie św. Jana Pawła w kwestii jednoczenia społeczeństwa polskiego wokół wartości wspólnego dobra.

Na zakończenie spotkania został odśpiewany apel jasnogórski, a następnie Ks. prał. dr Jan Biedroń udzielił wszystkim zgromadzonym Bożego błogosławieństwa.