Żłobek u Marylek

Biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił żłobek, który poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus w Klimontowie.

Żłobek to kolejna placówka prowadzana przez siostry w Klimontowie, dotychczas pod ich opieką znajdowała się grupa dzieci uczęszczająca do oddziałów przedszkolnych.

– Ideą powstania żłobka wynikła z rozmów z rodzicami, którzy zgłaszali potrzebę takiej placówki do opieki nad małymi dziećmi. Wielu rodziców chcąc kontynuować swoją pracę zawodową potrzebowali miejsca, które otoczyłoby opieką ich dzieci. Żłobek powstał z środków uzyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W żłobku będzie mogło znaleźć opiekę dziesięcioro dzieci – poinformowała siostra Joanna Bartoszczyk, dyrektor żłobka.

Uroczystość poświęcenia żłobka rozpoczęła się występem artystycznym przygotowanym przez dzieci uczęszczające do prowadzonego przez siostry Przedszkola dedykowanego dziadkom i babciom z okazji ich święta oraz zaproszonym gościom i rodzicom. Występ odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury.
Po występnie wstęgę otwierająca działalność nowego żłobka przecięli: Rafał Nowak Wicewojewoda Świętokrzyski, Grzegorz Socha Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, siostra Halina Karaś, przełożona generalna sióstr Najświętszego Imienia Jezus, siostra Joanna Bartoszczyk, dyrektor żłobka oraz ks. Henryk Hendzel, proboszcz. Następnie biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił nową placówkę w której opiekę znajdą najmłodsi mieszkańcy Klimontowa i okolic.

– Nowy żłobek powstał dzięki inicjatywie sióstr pracujących na tej placówce i jest odpowiedzią na potrzeby społeczne tego miejsca. Siostry poprzez to dzieło idą śladami swoich poprzedniczek: siostry Marii Herman czy siostry Marii Ruszkowskiej, które bardzo mocno wpisały się w historię Klimontowa poprzez prowadzone dzieła charytatywne i wychowawcze. Powstanie żłobka wpisuje się nasz charyzmat zakonny, którym jest między innymi troska o wychowanie młodego pokolenia i opieka nad najmłodszymi, co realizowała nasza założycielka siostra Maria Franciszka Witkowska – mówiła siostra Halina Karaś, przełożona generalna sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

– Nazwa żłobka odnosi się do potocznej nazwy jaką określane jest nasze zgromadzenie: „Marylki”. Naszą matkę założycielkę Marię Franciszkę potocznie nazywano Marylką, stąd nazwa sióstr, które zgromadziły się przy niej przeszła na całe zgromadzenie. I choć nazwa zgromadzenia brzmi siostry Najświętszego Imienia Jezus, to często w miejscach, gdzie pracujemy nazywane jesteśmy nadal „Marylkami” – dodała siostra Halina Karaś.

W otworzonym przedszkolu prowadzona będzie opieka dla dzieci, a także dodatkowe zajęcia rytmiczno – ruchowe, zabawy z językiem angielskim oraz zajęcia sensoplastyczne rozwijające umiejętności maluchów od najmłodszych lat.