Złoty jubileusz

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu świętowała jubileusz 50-lecia powstania.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który udzielił również sakramentu bierzmowania.

Odnosząc się do przeczytanej Ewangelii, kaznodzieja mówił o dynamizmie wzrostu Królestwa Bożego.

– Wydaje się niektórym, że przyszłość Kościoła zależy wyłącznie od genialnych decyzji (zgodnych oczywiście z duchem świata), od stopnia zaangażowania duchownych i świeckich (najlepiej, żeby zamienili się rolami) oraz od tempa przemian. Tymczasem to Chrystus sprawia, że Królestwo Boże wzrasta, a polega to na tym, że Jego panowanie rozprzestrzenia się na coraz większe obszary naszego człowieczeństwa, życia, świata. Tak, jak na polu uprawnym albo w sadzie, rośliny i drzewa owocowe mają swój rytm wegetacyjny, podobnie jest z Królestwem Bożym. Wszystko ma swój czas. My powinniśmy stale się modlić: Przyjdź  Królestwo Twoje i współpracować z Panem Jezusem, otwierając Mu coraz szerzej nasze serce przez życie zgodne z Ewangelią – powiedział biskup.

Na koniec Eucharystii, proboszcz parafii ks. kan. Marek Flis przybliżył historię wspólnoty oraz obecną sytuację duszpasterską.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu znajduje się w prawobrzeżnej części miasta. Początkowo teren ten przynależał do parafii Trześń, w ówczesnej diecezji przemyskiej. Erygowana została przez bp. Ignacego Tokarczuka 17 czerwca 1974 r. Na tymczasową kaplicę adaptowano dom prywatny, kupiony od K. Siemaszek. Wnętrze budynku ozdobił artysta Stanisław Urban z Krakowa. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Kantego zbudowany został w latach 1984 – 1993 wg projektu opracowanego przez zespół architektów: inż. Zdzisława Nowakowskiego, dr. Zbigniewa Paszkowskiego i inż. Mariana Olendra, odpowiedzialnego za stronę konstrukcyjną. Wmurowanie kamienia węgielnego, który poświęcił Jan Paweł II w Rzymie, miało miejsce 19 października 1985 r. Kościół dolny poświęcił bp Edward Frankowski w dniu 20 października 1991 r. Od 1993 r. trwały prace wykończeniowe górnego kościoła, który konsekrował bp Wacław Świerzawski 20 października 1996 r. W kolejnych latach podjęto dalsze prace dekoracyjno-wyposażeniowe.