Złoty jubileusz w Wydrzy

Dnia 30 kwietnia bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył Mszy św. z okazji jubileuszu 50-lecia parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wydrzy. Wraz z Biskupem Ordynariuszem Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. Bolesław Pilek, pierwszy proboszcz, ks. Eugeniusz Różański, kapłani z dekanatu oraz pochodzący z parafii. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, druhowie strażacy z Wydrzy i Krawców, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, orkiestra dęta oraz licznie przybyli parafianie i goście.

Biskup Nitkiewicz mówił w kazaniu o potrzebie wsłuchiwania się w głos Boga za przykładem św. Józefa, aby pełniej uczestniczyć w dziele stworzenia i zbawienia. Każdy ma na tej drodze swoją niezastąpioną rolę, będąc darem dla innych. Wartością jest wspólnota, która modli się i działa razem.

– Utworzenie parafii oraz budowa kościoła, w którym mieszka Chrystus i sprawowana jest Eucharystia, przybliżyło was do Boga, a także do siebie nawzajem, przynosząc wielorakie owoce. Rozpoczęta przed półwiekiem droga musi być dalej kontynuowana. Miejcie poczucie odpowiedzialności za to wspaniałe dzieło i jeden za drugiego. Niech przynależność do parafii wyraża się w konkretnych faktach, gdyż tylko w ten sposób zacieśniają się więzy. Tym bardziej, że czasy w których żyjemy wymagają nowych inicjatyw duszpasterskich, charytatywnych, edukacyjnych. Odczytujcie uważnie wolę Boga, Jego plany i okazujcie Mu posłuszeństwo podobnie jak wasz patron św. Józef  – powiedział biskup.

Po Komunii św. odśpiewano dziękczynny hymn Te Deum.

Kontynuacją jubileuszowych uroczystości jest festyn parafialny. Natomiast w dniu jutrzejszym nastąpi rozwiązanie konkursu poświęconego patronowi parafii oraz nałożenie szkaplerza dla jego czcicieli. Rozpocznie się także peregrynacja wizerunku św. Józefa w rodzinach.

Parafianie do jubileuszu przygotowywali się przez udział w Misjach Świętych, które prowadzili ks. Robert Utnik oraz ks. Grzegorz Wasąg. Hasło przewodnie „Idźmy do Józefa” nawiązywało do patrona parafii i miało na nowo odnowić wiarę wiernych za przykładem św. Józefa. Również z racji Złotego Jubileuszu wydano książkę Jana Kwaśnika pt. „Parafia Wydrza. Nasza mała Ojczyzna”.

Parafia w Wydrzy pw. św. Józefa Robotnika została erygowana 3 grudnia 1972 r. przez biskupa Przemyskiego, starania o wyodrębnienie z parafii Grębów nowego ośrodka duszpasterskiego w Wydrzy podjął ks. Bolesław Pilek. Na potrzeby świątyni został adoptowany budynek gospodarczy, który przedłużono i dobudowano wieżę. Nad całością prac czuwał ks. Stanisław Szudy. W latach 1973-1975 wykonano polichromię oraz urządzono prezbiterium. We wrześniu 1991 r. kościół otrzymał nową elewację zewnętrzną. Natomiast w 2005 r. odnowiono wnętrze świątyni i zagospodarowano otoczenie kościoła.