Złoty jubileusz

Dnia 18 września bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył głównym uroczystościom 50-lecia powstania parafii pw. św. Wojciecha w Momotach.

Wraz z Biskupem Sandomierskim, Mszę św. koncelebrowali proboszcz ks. Kazimierz Sagan oraz przybyli kapłani. We wspólnej modlitwie uczestniczyli miejscowy poseł, starosta, burmistrz, poczty sztandarowe strażaków oraz liczni parafianie.

Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, biskup Nitkiewicz mówił o podejściu do bogactwa. Podkreślił, że nie można dopuścić do tego, aby rzeczy materialne zdominowały człowieka, lecz powinny mu służyć do czynienia większego dobra. Zachęcił proboszcza i wiernych, do zastanowienia się w związku z obchodzonym jubileuszem, w jaki sposób administrują dobrami otrzymanymi od Boga, z których najważniejszy jest dar życia oraz wiary. Kaznodzieja wspomniał jednocześnie o bogatym dziedzictwie pozostawionym przez poprzedników, jacy na przestrzeni lat tworzyli wspólnotę parafialną, kształtowali tradycję oraz wybudowali przepiękny kościół, otoczony na dodatek nieskażoną naturą.

– Posiadacie skarb, z którego słusznie jesteście dumni. Uważajcie byście go nie roztrwonili, a jednocześnie nie zatrzymujcie tego wspaniałego dziedzictwa dla siebie. Zaradność, która cechuje was w sprawach doczesnych, niech wyraża się w trosce o zbawienie własne i innych – powiedział biskup.

Jako dziękczynienie Bogu za pięćdziesiąt lat istnienia parafii odśpiewany został hymn Te Deum. Uroczystość swoim śpiewem uświetnił chór z Janowa Lubelskiego.

Starania o powstanie samodzielnej parafii w Momotach podjął ks. Kazimierz Pińciurek. W połowie lutego 1971 r., pomimo początkowej niechęci władz państwowych, udało się uzyskać odpowiednie pozwolenia. Parafię erygowano 9 września 1972 r. Kościół w Momotach Górnych został wybudowany jako kaplica w 1938 r., a jej rozbudowy podjął się ks. Kazimierz Pińciurek w latach 1972-1975. Ze względu na trudności z uzyskaniem pozwolenia władz państwowych na tę rozbudowę, duchowny sam kierował pracami. Świątynię powiększano nocami bez zezwolenia, bez planów, bez fachowców, jedynie za zgodą bpa P. Kałwy. Największą pomocą służyli Roman Pydo i Stefan Pachuta, mieszkańcy Momot. W latach 1975-1992 trwały prace przy wystroju kościoła, które projektował i sam realizował ks. Kazimierz Pińciurek. W ten sposób powstał nowy kościół o wystroju oryginalnym i niepowtarzalnym.