Zmarł ks. kan. Mieczysław Tomoń

Dnia 16 kwietnia zmarł śp. ks. kan. Mieczysław Tomoń, emerytowany proboszcz parafii Nowy Nart.

Ks. Mieczysław Tomoń urodził się 10 grudnia 1932 r. w Golcowej. Studia seminaryjne odbył w WSD w Przemyślu w latach 1951-1957. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa F. Bardy. Jako wikariusz pracował w Szebnie (1957-1959), Rzeszowie (1959-1962), Sieteszu (1962-1963), Lesku (1963-1964).

Od 1964 roku do 2008 r. był proboszczem w parafii Nowy Nart. Budowniczy kościoła w Nowym Narcie.

Po przejściu na emeryturę mieszkał przy parafii Nowy Nart jako emerytowany proboszcz.

Odznaczony godnością kanonika honorowego Opatowskiej Kapituły Kolegiackiej w 2001 roku.

Eksporta ciała śp. ks. kan. Mieczysława Tomonia do kościołą parafialnego w Nowym Narcie odbędzie się w środę, 19 kwietnia o godz. 17.00, zaś Msza św. pogrzebowa we czwartek, 20 kwietnia o godz. 12.00.

Następnie złożenie ciała na cmentarzu parafialnym w Nowym Narcie.