Zmarł ks. kan. płk. Piotr Andrzej Molendowski

Ks. Piotr Molendowski urodził się 19 maja 1959 roku w Zwoleniu. Pochodził z parafii Sucha w diecezji radomskiej. Studia w WSD w Sandomierzu odbył w latach 1978-1985. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 18 maja 1985 roku.

Jako wikariusz pracował w parafii: Bałtów i Chobrzany. W latach 1992 – 2014 pracował duszpastersko w Ordynariacie Polowy pełniąc posługę proboszcza w parafii wojskowej w Chełmnie Pomorskim, w Gdańsku-Wrzeszczu, w Sieradzu i w Mińsku Mazowieckim. Pełnił funkcję Dziekanem Dekanatu Żandarmerii Wojskowej.

W latach 2014-2016 był proboszczem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 2016 r. przebywał na urlopie zdrowotnym.

Zmarł 1 lipca 2019 r. w szpitalu w Krakowie.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek, 8 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Suchej, Diecezja Radomska.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…