Zmarł ks. kan. Szczepan Iskra

W dniu 4 maja 2021 r. zmarł ks. kan. Szczepan Iskra, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie (Diecezja Radomska).

Ks. kan. Szczepan Iskra urodził się 15 listopada 1955 roku w Wysokich Małych. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1979 roku w Szczeglicach. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Kazanów Iłżecki, Ostrowiec Świętokrzyski – MB Saletyńskiej, Kozienice – Świętej Rodziny. W 1991 roku został mianowany proboszczem parafii Łękawica, a od 2007 roku pełnił urząd proboszcza parafii Magnuszew.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się według następującego porządku:

Piątek, 7 maja – parafia Magnuszew

godz. 18.00 – Msza święta żałobna dla parafian
godz. 20.00 – Msza święta żałobna dla kapłanów

Sobota, 8 maja – parafia Szczeglice (Diecezja Sandomierska)

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa, pochowanie na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie…