Zmarł ks. prałat Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej

Śp. ks. Edward Poniewierski (1953-2021). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Dziś (2.02) w godzinach porannych zmarł ks. prałat Edward Poniewierski, kanclerz Kurii i rzecznik prasowy Diecezji Radomskiej. Miał 68 lat i 43 lata kapłaństwa. W ostatnich tygodniach przebywał w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Pragniemy poinformować, że uroczystości żałobne zmarłego dziś ks. prał. Edward Poniewierski, odbędą się w najbliższy piątek i sobotę (5 i 6 lutego) w katedrze radomskiej. Liturgia będzie sprawowana z uwzględnieniem obostrzeń związanych z koronawirusem.

  • Plan uroczystości żałobnych:
    • Piątek, 5 lutego, godzina 19.30 – Msza święta żałobna dla parafii katedralnej;
    • Piątek, 5 lutego, godzina 21.00 – Msza święta żałobna dla kapłanów z Diecezji;
    • Sobota, 6 lutego, godzina 9.30 – Msza święta pogrzebowa.
      • Po Mszy św. pochowanie na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Ze względu na istniejące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa w sobotę Mszę pogrzebową będą mogli koncelebrować tylko kapłani z rocznika święceń księdza Prałata oraz przedstawiciele Kurii i Seminarium. Zachęcamy do łączności w modlitwie poprzez sprawowanie Mszy świętych w swoich parafiach.

Transmisję uroczystości pogrzebowych w sobotę przeprowadzi TV Dami oraz Radio Plus Radom. Kapłanów bliżej związanych z Księdzem Kanclerzem pragnących go pożegnać prosimy o przybycie w piątek na godzinę 21.00.

Ks. Edward Poniewierski urodził się 9 września 1953 r. w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego w Sandomierzu. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W dniu 7 marca 1991 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły konkatedralnej w Radomiu, a 24 czerwca 2004 roku otrzymał godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II zostając prałatem.

Po reorganizacji Kościoła w Polsce bullą papieską z 25 marca 1992 r., został inkardynowany do nowo utworzonej Diecezji Radomskiej. Przez kilka lat pełnił posługę ojca duchownego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a następnie w Radomiu, a także był kierownikiem duchowym księży i diecezjalnym dyrektorem Unii Apostolskiej Kapłanów.

Jako proboszcz duszpasterzował w parafiach: św. Idziego w Suchej (1995), Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu (1996-1999) oraz w parafii katedralnej pw. Opieki NMP w Radomiu (2002-2013).

Dwukrotnie pełnił funkcję Kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej: pierwszy raz w latach 1999-2002, powtórnie od roku 2013. Pełnił również funkcję rzecznika prasowego radomskiej Kurii. Bp Henryk Tomasik ustanowił go wikariuszem generalnym.

Od grudnia 2018 roku był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Romana Kotlarza, który prowadzi Diecezja Radomska.

W 2017 roku został laureatem radomskiej Nagrody Św. Kazimierza, która jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, popularyzację dziedzictwa kulturowego i historii miasta Radomia.

+ Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…