Zmarł ks. Wojciech Rzeszutek

Dnia 3 grudnia 2018 r. zmarł ks. Wojciech Rzeszutek. Pochodził z Rudnika nad Sanem, pracował we włoskiej diecezji Pinerolo.

Ks. Wojciech Rzeszutek urodził się 4 marca 1979 roku w Nisku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Sandomierzu w latach 1998 – 2004. W ramach studiów w WSD uzyskał tytuł magistra teologii na KUL. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 29 maja 2004 r.

Jako wikariusz pracował w parafii w Wierzchowiskach oraz pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu. W 2006 r. podjął pracę duszpasterską w Włoszech w Diecezji Pinerolo do której został inkardynowany w 2014 r.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Wojciecha Rzeszutka odbędą się w niedzielę 16 grudnia w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem.

Rozpoczną się modlitwą różańcową o godz. 13.30, a następnie zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa o godz. 14.00.