Zmarł Pan Stanisław Krupka

W wieku 66 lat po długiej i ciężkiej chorobie, 23 lipca 2019 roku zmarł Stanisław Krupka, jeden z twórców i wybitnych liderów NSZZ "Solidarność" w Stalowej Woli. Od 1996 roku zaangażowany w działalność Akcji Katolickiej, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.

Foto - Archiwum prywatne

Stanisław Krupka urodził się w 1953 roku w Stalowej Woli. Od 1996 roku zaangażowany w działalność Akcji Katolickiej, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. Był absolwentem Studium Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli (1987).

W czerwcu 1976 roku uczestniczył w akcji protestacyjnej na Narzędziowni w Hucie Stalowa Wola. Od września 1980 był w „Solidarności”, a 9 września 1980 współorganizował strajk na swoim wydziale mający na celu zgodę na działalność nowego Związku w HSW. Był pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu “Ziemia Sandomierska” NSZZ “Solidarność”. Członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku. Delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ “Solidarność” w Gdańsku, przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ “Solidarność” w rozmowach z Międzyresortową Komisją Rządową i władzami województwa. Był internowany w stanie wojennym 13 grudnia 1981 roku w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie; został zwolniony 7 grudnia 1982 roku. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Od 1983 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.
Od 1996 roku był zaangażowany w działalność Akcji Katolickiej, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.

Był przewodniczącym Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 10 listopada 2000 roku został wpisany do “Księgi Zasłużonych dla Miasta Stalowa Wola”.

– Był człowiekiem bardzo życzliwym, zatroskanym o dobro drugich. Szczególnie bronił losu robotników. Tworzył „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola, przewodniczył pierwszym komitetom strajkowym. Był człowiekiem niezwykle odważnym i oddanym sprawom, którym służył. Był represjonowany, wiele wycierpiał od reżimu komunistycznego. Był prezesem Akcji Katolickiej naszej diecezji i wywiązywał się z tego zadania bardzo sumiennie i z całym oddaniem. Wspierał działania tworzenia Ludowych Uniwersytetów Katolickich na terenie diecezji i pomagał w pracach II Synodu diecezjalnego. Przy tym był człowiekiem pokornym o sercu prawdziwego patrioty zaangażowanym w troskę o niepodległą Ojczyznę –wspominał bp senior Edward Frankowski.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 27 lipca, o godz. 10.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

 

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl