Zmiany personalne w diecezji

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom duszpasterskim i po wyrażeniu zgody przez wymienionych niżej duchownych, Biskup Ordynariusz mianował:
– Ks. mgr. lic. Artura Dyjaka, dotychczasowego proboszcza parafii w Majdanie Łętowskim, proboszczem parafii Potok Wielki pw. św. Mikołaja Biskupa w miejsce ks. kan. mgr. Stanisława Piaseckiego, który z racji na wiek przechodzi w stan spoczynku;
– Ks. mgr. lic. Sylwestra Dula, dotychczasowego wikariusza parafii pw. św. Marcina w Opatowie, proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim.
Wspomniani kapłani obejmą nowe placówki w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia.

Ponadto zostali mianowani z zachowaniem dotychczasowych funkcji:
– Ks. kan. mgr. Krzysztof Woźniak dziekanem Dekanatu Modliborzyce;
– Ks. kan. dr Dariusz Sidor delegatem biskupim ds. nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl