Zmiany w Sądzie Biskupim

Foto. Ks. Tomasz Lis

Biskup Ordynariusz mianował Wikariuszem Sądowym ks. Michała Grochowinę. Zastąpi on ks. prałata Waldemara Gałązkę, który osiągnął wiek emerytalny i będzie dalej pracował w trybunale diecezjalnym jako sędzia. Ks. Michał Grochowina pochodzi z Rakowa, ma 37 lat i jest doktorem prawa kanonicznego.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Wikariusz sądowy, nazywany również Oficjałem, kieruje Sądem Biskupim. Czuwa nad tym, aby trybunał pracował właściwie i skutecznie. W skład sądu wchodzą sędziowie, audytorzy, obrońca węzła konieczny w sprawach o nieważność święceń i małżeństwa, rzecznik sprawiedliwości czyli odpowiednik prokuratora i notariusze sądowi. Podczas procesów występują adwokaci, którzy uzyskali na to zgodę Biskupa.

W ostatnim czasie Biskup Ordynariusz przedłużył także kadencję kilku sędziom i powołał na urząd sędziego s. Alinę Słonecką ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, która jest absolwentką prawa kanonicznego i świeckiego.

Sandomierski Sąd Biskupi jest trybunałem pierwszej instancji, który zajmuje się głównie rozpatrywaniem spraw dotyczących ważności małżeństwa kościelnego. Przed sądem prowadzone są także inne kanoniczne procesy specjalne, sporne i karne. Trybunałem apelacyjnym drugiej instancji jest dla Diecezji Sandomierskiej, Sąd Metropolitalny w Lublinie, a trzecią instancję apelacyjną stanowi z reguły Trybunał Roty Rzymskiej. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Kościele Powszechnym sprawuje Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej.