Znak jedności i braterstwa

Biskup Krzysztof Nitkiewicz podczas Mszy Krzyżma poświęcił oleje święte, które są wyrazem jedności Kościoła, a zgromadzeni księża odnowili swoje kapłańskie przyrzeczenia.

Przedpołudniowa wielkoczwartkowa liturgia Mszy Krzyżma jest wyrazem jedności duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, które posługuje w Kościele Sandomierskim. Wraz z biskupem ordynariuszem Krzysztofem Nitkiewiczem i bp seniorem Edwardem Frankowskim, księża dziękowali Bogu za dar powołania i kapłaństwa, prosząc równocześnie o wierność złożonym przyrzeczeniom.

W wielkoczwartkowy poranek do bazyliki katedralnej dotarła, jak co roku, Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Ministranci, lektorzy i scholanki przybyli wraz ze swoimi duszpasterzami, katechetami i rodzicami.

Życzenia biskupom złożył w imieniu prezbiterium ks. Rafał Kułaga, rektor seminarium i wikariusz biskupi ds. duchowieństwa.

Pozdrawiając koncelebrujących kapłanów, bp Nitkiewicz podziękował im za gorliwość apostolską i za pokorne znoszenie różnorodnych trudności: niezrozumienia, wrogości, fałszywych oskarżeń i złośliwości, co w dobie internetu jest szczególnie dotkliwe.

– Współczuję wam z całego serca i dobrze każdego rozumiem, doświadczając podobnych sytuacji. Spójrzmy jednak na Chrystusa. On doznał znacznie większej niesprawiedliwości. Zjednoczmy się z boleściwym Zbawicielem i ofiarujmy nasze cierpienia Bogu – powiedział kaznodzieja.

Zachęcił do modlitwy za księży, którzy odeszli z duszpasterstwa, wybierając inne życie.

– Oni są nadal naszymi braćmi w kapłaństwie, dlatego nie możemy ich opuścić. Ciągle na nich liczę, ciągle czekam, że powrócą – mówił biskup.

Witając Liturgiczną Służbę Ołtarza, ordynariusz sandomierski powiedział, że bardzo pragnie, aby z grona ministrantów wyszli nowi kapłani.

– Człowiek wierzący, każdy kto dobrze życzy Kościołowi i społeczeństwu modli się o powołania. Przyjechaliście tutaj razem z waszymi księżmi oraz z młodzieżą z parafii. Chciałbym abyście zostali naszymi następcami. W tej intencji również się modlę – podkreślił bp Nitkiewicz.

Zwrócił następnie uwagę, że liturgia Wielkiego Czwartku, umacnia wspólnotę Ludu Bożego przez obrzęd poświęcenia olei.

– One będą wyrażały jedność przez cały rok, podczas sprawowania sakramentów. Zdarza się w niektórych diecezjach, że kiedy przybyły z zewnątrz biskup prosi o pozwolenie na udzielenie sakramentu bierzmowania lub chrztu, otrzymuje je pod warunkiem, że będzie używał oleju krzyżma poświęconego w miejscowej katedrze. Dlaczego? Gdyż ten święty olej jest znakiem jedności z miejscowym pasterzem stojącym na czele wspólnoty. W Apostolskim Kościele Ormiańskim biskupi z całego świata zjeżdżają się raz na dwa lata do Eczmiadzynu na poświęcenie oleju krzyżma wespół ze swoim Katolikosem Patriarchą, a następnie każdy zabiera krzyżmo do własnej diecezji – wyjaśnił hierarcha.

– Musimy wykorzystać każdą okazję, aby budować i umacniać jedność w naszym Kościele Sandomierskim, a zarazem jedność z Biskupem Rzymu i z całym Kościołem Powszechnym. Jest ona bowiem bezcenną wartością, warunkiem zachowania nienaruszonego depozytu wiary oraz skutecznego świadczenia o Chrystusie. Wrogiem jedności jest szatan, który prowokuje i utrwala podziały. Jedności zagrażają procesy społeczne i kulturowe, ludzie działający w myśl zasady „dziel i rządź”, a takich nie brakuje. Kapłan – pontifex – budowniczy mostów, ma łączyć i budować jedność. Zdarza się niestety, że jest powodem fermentu i podziałów – mówił kaznodzieja.

– Można by ułożyć długi katalog naszych grzechów osłabiających jedność kościelnej wspólnoty. Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć jest odruch kontestacji. W dzisiejszym świecie kontestuje się wartości, tradycje i zwyczaje, autorytety: Boski i ludzkie. Widząc jak nasze płomienne zachęty padają w próżnię, pozostają bez pozytywnej odpowiedzi, mówimy o kryzysie i braku perspektyw. Czy jednak nie przyczyniamy się do tego sami, odrzucając lub krytykując a priori, dla zasady wszystko, co pochodzi od innych: z Rzymu, z kurii diecezjalnej, od dziekana, proboszcza, wikariusza, od ludzi świeckich? Przypomina to trochę wątpliwości jakie miał w stosunku do Jezusa Natanael – Bartłomiej: „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” (J 1,46). On jednak poszedł, zobaczył i został apostołem – wskazywał biskup.

– Moi Drodzy! Nie uprzedzajmy się do nikogo. Więcej pokory i zaufania ! Mówię to w pierwszej kolejności do siebie, gdyż im większa władza, tym mocniejsza pokusa autorytaryzmu. Proszę o wybaczenie wszystkich, których uraziłem. Ale i wy pamiętajcie o tym, że odrzucenie prośby biskupa lub stawianie warunków burzą jedność Kościoła, a przynajmniej mocno ją osłabiają. Zanim więc wyrazicie krytyczną opinię, zanim powiecie „nie”, warto zastanowić się i spróbować. Nie można nigdy stawiać osobistych aspiracji i korzyści nad dobrem wspólnoty – apelował bp Nitkiewicz.

– Drugim zagrożeniem dla jedności są plotki, pomówienia i świadome oszczerstwa. Wędrują one z ucha do ucha, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, emailami i na forach internetowych. W formie oficjalnej i anonimowej. Coraz częściej mamy do czynienia z manipulacją medialną. Jakby rozgrywała się jakaś wojna informacyjna. Działania te prowadzą do dyskredytacji osób oraz instytucji. Osłabiają wzajemne relacje i powodują cierpienie. Święty Paweł radzi jak należy temu przeciwdziałać: „W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! (Rz 12,10). Owszem, czasami konsekwencje spowodowane grzechem mogą otworzyć komuś oczy i pomóc w nawróceniu. Mówimy przecież, że człowiek uczy się na błędach. Starajmy się jednak widzieć w sobie nawzajem więcej pozytywów, szukać tego, co łączy, nie akcentować tego, co dzieli. Drodzy bracia kapłani. Chrystus chce abyśmy byli jedno. Chce, aby „jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”, zaczynając od biskupa razem z całym prezbiterium. Dajmy się prowadzić ku niej Duchowi Pańskiemu. On jest nad nami i w nas – podkreślał biskup.

W trakcie sprawowanej Mszy św. bp Nitkiewicz dokonał poświęcenia olei świętych (chorych, krzyżma i katechumenów), które przez kolejny rok służyć będą przy udzielaniu sakramentów chrztu, namaszczenia chorych i święceń kapłańskich oraz przy poświęceniu kościoła i ołtarzy.

Na zakończenie Mszy św. życzenia i podziękowania za posługę duszpasterską złożyli duchownym przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza.

Biskup zaprosił także zebranych na wielkopiątkową i wielkosobotnią Liturgię Godzin, która będzie sprawowana w bazylice katedralnej o godz. 9.00.

Dalsza część wielkoczwartkowego spotkania ministrantów odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie młodzi, którzy na co dzień są zaangażowani w posługę liturgiczną w swoich parafiach mogli poznać uczelnię, dowiedzieć się wielu rzeczy o jej funkcjonowaniu oraz posłuchać świadectwa o powołaniu od samych alumnów.