Zobaczyć Chrystusa w bliźnim

W Wielki Czwartek przy wielkanocnym stole w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu spotkali się ludzie starsi, samotni i bezdomni.

Wydarzenie rozpoczęło się od życzeń pana Dariusza Bożka, prezydenta miasta, który podkreślił, że Wielkanoc jest świętem radości i miłości, mimo, że poprzedza ją śmierć Chrystusa. Jednak to nie ona zwyciężyła, lecz życie.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz nawiązał w swoim słowie do objawień Chrystusa zmartwychwstałego, który został rozpoznany przez apostołów podczas wspólnego posiłku i łamania chleba. Ordynariusz Diecezji powiedział, że każdy dobry uczynek jest powtórzeniem tego gestu, po czym poświęcił potrawy ustawione na stołach.

Następnie wszyscy zebrani zasiedli do świątecznego posiłku. Posługę przy stołach pełnili uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Głównym organizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Tarnobrzegu.