Żyć i pracować dla innych

W parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem odbyło się wprowadzenie relikwii św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

Uroczystościom przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Obecni byli liczni parafianie, kapłani z dekanatu, władze gminy, pszczelarze, strażacy i zaproszeni goście. Wespół z Ordynariuszem Sandomierskim Eucharystię koncelebrował ks. Jan Kardaś, proboszcz parafii.

W homilii, bp Nitkiewicz mówił o symbolice związanej z pszczołami. Wspomniał, że znalazły się one w herbie papieża Urbana VIII z rodu Barberinich i można zobaczyć je nawet w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Nawiązał także do życia i działalności św. Ambrożego.

– Jak powiedział dzisiaj na początku Mszy św. Pan Prezes reprezentujący lokalnych pszczelarzy, pszczoła kojarzy się z pracowitością. Nie ma co do tego wątpliwości, choć zdaniem św. Jan Chryzostoma, jeszcze ważniejsze jest to, że pszczoła pracuje dla innych. Robiąc miód, służy – z naturalnej potrzeby – całemu pszczelemu rojowi i człowiekowi.

Takiej samej postawy, motywowanej miłością, uczy nas Pan Jezus. On – Syn Boży, z miłości stał się człowiekiem, dał się przybić do krzyża i umarł dla naszego zbawienia. On mówi dzisiaj do Ciebie i do mnie: „Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”.

Matka i ojciec dają życie dzieciom i poświęcają się im bez reszty. Żołnierz, policjant, strażak, ryzykują życiem niosąc ratunek innym. Rolnik nie oszczędza życia pracując na roli, abyśmy mieli co jeść. Księża służą Ludowi Bożemu. Nie wierzcie w fałszywą propagandę, jaka sączy się z mass mediów, aby obrzydzić kapłaństwo i zniechęcić młodych czujących głos powołania. Służmy dalej Bogu i sobie nawzajem, trudząc się bez wytchnienia, jak pracowite pszczoły – powiedział biskup.

Na zakończenie Eucharystii, Biskup Ordynariusz prosił zebranych w świątyni nie tylko o modlitwę w intencji powołań, ale zachęcał także aby na ten temat rozmawiać z synami i wnukami. Następnie udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Ambrożego. Po zakończonej liturgii wierni mogli oddać cześć patronowi pszczelarzy całując relikwie. Dalsza część uroczystości odbyła się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem. Inicjatorami sprowadzenia do parafii relikwii św. Ambrożego było Stowarzyszeni Pszczelarzy „Wójczyc”. – Bardzo się cieszymy, że w naszej świątyni parafialnej będziemy mieć relikwie św. Ambrożego, którego wstawiennictwa będziemy mogli przyzywać w pracy przy pasiekach – powiedział jeden z pszczelarzy.