Żyć światłem Chrystusa

Diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbyły się w Rudniku nad Sanem.

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzono po raz 23. Dzień Życia Konsekrowanego. Spotkanie ojców, braci, sióstr zakonnych oraz świeckich osób konsekrowanych pracujących w Diecezji Sandomierskiej odbyło się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem.
Rozpoczęła je Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Nieszpory. Mszy świętej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz a wraz z nim Eucharystię koncelebrowali: ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, ojcowie zakonni oraz księża z dekanatu rudnickiego.
Liturgia rozpoczęła się obrzędem poświęcenia świec, będących znakiem całkowitego poświęcenia Bogu.
Podczas homilii ks. Józef Sałek, proboszcz parafii Rudnik-Stróża, podkreślił, że powołanie zakonne to wyróżnienie, ale i zadanie do bycia pierwszym wśród idących drogą Ewangelii. Mówiąc o współczesnych trudnościach w realizacji powołania wskazał także na benedyktyńską radę-lekarstwo. – Oraz et labora – módl się i pracuj – a ład i pokój zamieszka w twym sercu, choćby miecze boleści tkwiły w nim głęboko. Ten lek uświęcony przez wieki, jak srebra rodowe, musimy dziś postawić na świeczniku, wysoko, by wskazywały kierunek błądzącemu światu – mówił kaznodzieja. Przywołał także przykład Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła, który w całym swoim kapłańskim życiu realizował to hasło, jako swój program duszpasterski i drogę do nieba. – I my, podobnie jak ks. Stanisław Sudoł, kandydat na ołtarze, w świecie pełnym akcji, działania, zagubień i poraniem, bądźmy świadkami modlitwy i pracy. Tego światu dziś trzeba i to dać możemy, bez wielkich środków. Dając serce, dajemy całych siebie, a takiego właśnie dawce miłuje Bóg i ludzie – podkreślał kaznodzieja.
Po homilii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby oraz przyrzeczenia zakonne i na ręce biskupa złożyły zapalone świece – znak swojego oddania Bogu i gotowości służenia wspólnocie Kościoła.
– Tegoroczne miejsce naszego spotkania, Rudnik nad Sanem, słynie z wyrobów wikliniarskich. Sztuka ich wyplatania polega na umiejętnym połączeniu gałązek mających różne wymiary i kolory. Wychodzą wówczas prawdziwe arcydzieła. Podobnie jest z osobami konsekrowanymi, duchowieństwem i świeckimi, którzy tworzą razem jeden Kościół partykularny. Mamy splatać się ze sobą niczym wiklinowe gałązki przez modlitwę, apostolat oraz inne działania, podejmowane z natchnienia Ducha św. i zgodnie z własnym charyzmatem. Owocem tego będzie rzeczywista wspólnota, a razem możemy zrobić naprawdę wiele – mówił bp Nitkiewicz na zakończenie liturgii. Po Eucharystii kontynuowano wspólne świętowanie podczas agapy zorganizowanej w ośrodku Caritasu.
W Diecezji Sandomierskiej posługuje 9 męskich zgromadzeń zakonnych, prowadząc dwanaście domów, w których pracuje blisko osiemdziesięciu zakonników. Na terenie diecezji jest dużo więcej sióstr zakonnych: 21 żeńskich zgromadzeń zakonnych prowadzi 48 domów, gdzie swoje powołanie realizuje blisko czterysta sióstr zakonnych
Na terenie diecezji swoje powołanie realizuje także trzy dziewice oraz jedna wdowa konsekrowana.