Komisja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

  • S. Klara Radczak CFS – przewodnicząca
  • P. Małgorzata Grad
  • O. Marek Grzelak OP
  • Ks. Adam Gucwa SCJ
  • S. Elżbieta Kot FRM
  • S. Barbara Makowska SNMPN
  • Ks. Mariusz Piotrowski
  • P. dr Małgorzata Tomczyk
  • O. Artur Traczewski CR
  • S. Aleksandra Walawska CHR