10-lecie Legionu Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim

W sobotę, 25 lutego w kolegiacie św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce podwójna uroczystość Legionu Maryi: acies – najważniejsze doroczne spotkanie wspólnoty połączone z odnowieniem przyrzeczeń i 10. rocznica powstania prezydium LM przy tej parafii.

Wszystkie ważne uroczystości Legion Maryi przeżywa w szerszym gronie, dlatego na to spotkanie przybyli ze swoimi sztandarami członkowie z parafii na Pułankach i Gutwinie, z Kunowa, Słupi Nadbrzeżnej, z Bogorii i Mostków w dekanacie opatowskim oraz przedstawicielki rady wyższej z Tarnobrzega, a także kapłani: ks. Marek Dzióba, opiekun LM w parafii św. Kazimierza w Ostrowcu, ks. Jan Sarwa, proboszcz miejscowej parafii, ks. Witold Garbuliński, opiekun duchowy świętującego prezydium i ks. Janusz Bachurski. Każdy legionista i chętni wierni, kładąc rękę na vexillum – legionowym symbolu, wypowiedzieli słowa: “Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko, i wszystko, co posiadam jest Twoje”. Podniosłą atmosferę tego zawierzenia podkreślił utwór Ave Maria wykonany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Ostrowca Świętokrzyskiego.

W czasie koncelebrowanej Mszy Świętej homilię wygłosił ks. Witold Garbuliński, który przypomniał cele i formy działania współpracowników Matki Bożej, dzieląc się swoim doświadczeniem z pracy z powierzonym mu prezydium. Gratulacje z okazji jubileuszu i podziękowania za pracę w parafii przekazał proboszcz Jan Sarwa. Poczucie wspólnoty wzmacniał śpiew chóru “Michael” pod batutą dyrygent Ewy Jurkowskiej-Siwiec.

W czasie agapy w sali parafialnej świadectwo swojego powołania do LM dała Kazimiera Malinowska z komicjum w Tarnobrzegu. Wspominano też 10-letnią historię prezydium: Teresę Wajszczyk i Czesławę Kusztal, które zakładały prezydium, kolejnych opiekunów duchowych: ks. Jana Sarwę, ks. Marka Tkacza, ks. Krzysztofa Rębisza, ks. Mirosława Nakoniecznego, a także zmarłych legionistów i tych, którym zdrowie nie pozwoliło uczestniczyć w spotkaniach.

Prezydium patronuje Matka Boża Miłosierdzia. Początkowo liczyło 6 osób, dziś liczy 19 członków czynnych. Spotyka się raz w tygodniu, by modlić się i zdawać sprawozdania z wykonanej czynnej pracy. Stała opieka kierowników duchowych pomaga członkom rozwijać wiarę w poczuciu jedności z Chrystusem, Jego Matką oraz legionistami na całym świecie.

Chociaż w centrum uroczystości był Legion Maryi, to Msza Święta, spotkanie na modlitwie, następnie przy kawie były ważnym wspólnotowym przeżyciem znacznej części wiernych parafii św. Michała Archanioła, w której różne grupy chętnie się jednoczą ze sobą nawzajem i wokół swoich kierowników duchowych.

Barbara Podsiadło

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com