250 lat kościoła w Spiach

W Spiach odbyły się obchody jubileuszu 250-lecia kościoła pw. św. Michała Archanioła.

Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta jubileuszowo-odpustowa sprawowana w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Frankowski. Eucharystię koncelebrował ks. kan. Marek Sikora, proboszcz parafii wraz z kapłanami z okolicznych parafii. We wspólnej modlitwie wzięli udział księża rodacy oraz siostry zakonne pochodzące z parafii, władze parlamentarne i samorządowe, straż pożarna, harcerze, koła gospodyń wiejskich oraz licznie zgromadzenie parafianie.

Na początku Eucharystii wszystkich zebranych w kościele przywitał proboszcz parafii ks. Marek Sikora. Wyraził swoją radość, że zaproszeni goście, jak i parafianie odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli licznie do kościoła. Następnie poprosił Księdza Biskupa o poświęcenie kopii figury św. Michała Archanioła, którą parafianie przywieźli z Włoch.

W kazaniu bp Frankowski przybliżył historię objawień św. Michała z Groty Objawień w Gargano. Przypomniał, że Archanioł Michał staje w obronie człowieka i pomaga wielbić Boga. – Jego waleczna postawa to nieustanna gotowość do obrony Bożego ładu ustanowionego przez Boga. Korona na głowie to symbol władzy, zwycięstwa nad złem, które wciąż jest obecne i zagraża ludziom. Miecz w ręce za świętym Pawłem mówi, że jego słowo to słowo od Boga, które głębiej niż miecz przenika serce człowieka – mówił kaznodzieja. Odnosząc się do poświęconej figury św. Michała Archanioła, podkreślił, że wódz niebieskich zastępów ma przypominać wszystkim wchodzącym do kościoła, że zawsze trzeba zło dobrem zwyciężać. – Św. Michał mówi nam, że zawsze Bóg ma być najważniejszy, na pierwszym miejscu. Archanioł, pogromca mocy piekielnych przewodzi nam w tej odwiecznej walce dobra za złem. Wódz zastępów anielskich, kiedy stanął do walki z Lucyferem i innymi złymi duchami zawołał „Któż jak Bóg!”. W ten sposób wyraził bezwzględną wierność Panu Bogu, który jest ponad wszystko – dodał biskup.

Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna wokół świątyni, a po jej zakończeniu odśpiewano hymn Te Deum.

Proboszcz parafii ks. Marek Sikora powiedział, że poświęcona figura św. Michała Archanioła ma przypominać wszystkim parafianom o potędze Boga, Jego opiece i ciągłej obecności w życiu każdego człowieka. – To wszystko czynimy dla przyszłych pokoleń – podkreślił proboszcz.

Druga część uroczystości odbyła się w ogrodach parafialnych, gdzie odbył się rodzinny piknik parafialny. W ramach obchodów jubileuszowych zaplanowano także koncert patriotyczny „Sztafeta pokoleń”. Scenariusz koncertu przygotowany wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, a także oprawa muzyczna stworzona przez Stowarzyszenie PassionArt z Krakowa pozwoliła wszystkim słuchaczom odbyć podróż historyczną, nawiązując do wydarzeń z ostatnich 250 lat.


Wieś Spie, podobnie jak inne osady położone w pobliżu nad rzeką Łęg, powstała na karczowiskach Puszczy Sandomierskiej w XVII w. W administracji kościelnej przynależały one do parafii Raniżów. Starania o utworzenie ośrodka duszpasterskiego dla wiernych mieszkających w dużej odległości od kościoła parafialnego, podjął proboszcz raniżowski ks. Bartłomiej Łukasiewicz. Duchowny ten wyjednał sobie przywilej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wydany 19 maja 1772 r., mocą którego otrzymał grunt pod budowę kościoła. W związku z tym bp K. Sołtyk erygował filię w Spiach 25 stycznia 1773 r., w skład której weszła główna miejscowość oraz 8 pobliskich wiosek. W 1773 r. wybudowano modrzewiowy kościół pod patronatem św. Michała Archanioła, który został poświęcony dwa lata później. Świątynia ta istniała do 1847 r., kiedy to uległa pożarowi. Przystąpiono wówczas do budowy nowego, murowanego kościoła, który powstał w latach 1879-1880 staraniem ks. Franciszka Szaynocha.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/