Baranów Sandomierski – Ścięcia Św. Jana Chrzciciela

BARANÓW SANDOMIERSKI

Parafia pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Baranów Sandomierski
39-450 Baranów Sandomierski, ul. Kościuszki 3
e-mail: baranowparafia@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze wzmianki historyczne, dotyczące osady Baranów Sandomierski, pochodzą z 1135 r. Prawa miejskie nadał jej król Kazimierz Wielki w 1345 r. (Baranów stracił je na okres od 1896 do 1934 r.). Początki parafii sięgają końca XIII w. Jej fundatorami był ród Pilawitów, który zlokalizował ją w Dymitrowie, przy drewnianym kościele pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Parafia została wydzielona z parafii Miechocin, a uposażył ją Kazimierz Wielki. Drewniana świątynia powstała w Baranowie przed 1470 r. Istniały wówczas dwie oddzielne parafie: w Dymitrowie i w Baranowie. W 1626 i 1628 r. bp M. Szyszkowski zniósł te placówki, przyłączając je do Padwi jako „filie” (kościół w Dymitrowie czasowo – od 1575 do 1652 r. służył jako zbór kalwiński). Od 1711 r. Baranów stał się ponownie niezależną parafią. Kościół w Dymitrowie istniał do 1717 r., kiedy to został zniszczony przez Wisłę. Kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela wzniesiony został w latach 16041607. W trakcie rozbudowy przeprowadzonej w latach 1860-1862 i 1877-1878 dostawiono dwie kaplice południową i północną oraz nową zakrystię. Odrestaurowano go w pierwszej dekadzie XXI w. Świątynia jest budowlą późnorenesansową, murowaną i otynkowaną, zamkniętą od wschodu węższym i niższym oszkarpowanym prezbiterium. Nad zachodnim wejściem wznosi się wysoka, czworoboczna wieża zwieńczona barokowym hełmem. Wnętrze kościoła jest jednonawowe, nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, ozdobione siecią dekoracyjnych żeber stiukowych i malowidłami secesyjnymi z 1934 r., wykonanymi przez grupę malarzy ze środowiska lwowskiego. Wyposażenie kościoła stanowią XVIII-wieczne późnobarokowe ołtarze i obrazy, m.in. obraz Świętej Rodziny (kopia dzieła Rafaela Santi) oraz rzeźby św. Kazimierza Królewicza i św. Kingi. Przy wejściu do kościoła zobaczyć można barokową chrzcielnicę kamienną z 1669 r. W podziemiach znajdują się groby dawnych właścicieli zamku baranowskiego, m.in. Leszczyńskich.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 17.00

Odpusty: ścięcia św. Jana Chrzciciela (niedziela najbliższa 29 sierpnia), MB Różańcowej (I niedziela października).

Kaplica zamkowa w Baranowie Sandomierskim

Znajdująca się na zamku w Baranowie Sandomierskim kaplica została ufundowana w 1902 r. przez Stanisława Dolańskiego, jednego z właścicieli tego obiektu. Zniszczona podczas działań II wojny światowej, była zamieniona przez władze komunistyczne na magazyn zboża i nawozów sztucznych. Odnowiona w latach 2007-2008. Urządzona jest w stylu secesyjnym, z witrażami zaprojektowanymi przez Józefa Mehoffera i tryptykiem z Matką Bożą pędzla Jacka Malczewskiego (kopia) w ołtarzu.

Msze święte: śluby i Msze święte okolicznościowe

Odpusty: MB Królowej (22 sierpnia).

Domy zakonne: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej (Siostry Służebniczki Starowiejskie), 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Fabryczna 35, tel. 15 811 81 97

Do parafii należą: Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Suchorzów.

Ogólna liczba mieszkańców: 2798.

Kapłani pochodzący z parafii: W. Serafin, P. Ścipień, B. Hajnas, M. Babiński.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: R. Gil SMI, E. Panek SMI.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Bractwo Szkaplerzowe NMP, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 400 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. prał. dr Jerzy Dąbek
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Zaręba (od 2022 r.)