Bardo – Nawiedzenia NMP

BARDO

Parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Raków
26-035 Raków, Bardo 84, tel. 41 353 51 79
e-mail: bardoparafia@wp.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsza informacja o wsi Bardo pochodzi z 1356 r. (Kodeks Małopolski). Prawdopodobnie w tym czasie znajdowała się ona terenie parafii Łagów. Pierwotna drewniana świątynia pw. św. Barbary istniała w Bardzie w 1470 r., a jej kolatorem był Mikołaj Barda z Kurozwęk. Można przypuszczać, iż funkcjonowała już w tym czasie samodzielna parafia. Drewniany kościół przetrwał prawdopodobnie do II poł. XVIII w., kiedy wystawiono obecny, murowany budynek sakralny. W Bardzie urodził się Antoni Sotkiewicz (1826), późniejszy biskup sandomierski. Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowany został w 1789 r. z fundacji Barbary Misiewskiej, stolnikowej bracławskiej. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał sufragan sandomierski bp W. Boxa Radoszewski w 1791 r. Kościół poddano gruntownej restauracji na przełomie XX i XXI w. W latach 1995-1999, staraniem ks. Wacława Krzysztofika, wymieniono strop i dach. Kolejny proboszcz ks. Andrzej Barzycki odnowił elewację, wyposażył kościół w nowy ołtarz, ambonę i ławki. Prace konserwatorskie wnętrza świątyni kontynuował ks. Jerzy Kubik. Barokowo-klasycystyczna świątynia jest murowana z kamienia oraz cegły i otynkowana, z dostawioną od północno-wschodniej strony zakrystią, kryta blachą. Fasada kościoła ujęta została w pary pilastrów i zwieńczona trójkątnym szczytem. Wnętrze jest jednonawowe, z prezbiterium węższym od nawy i niższym. Prezbiterium jest prostokątne i ma ścięte narożniki. Przykrywa je sklepienie kolebkowe, zaś nawę strop płaski. We wnętrzu zachowały się ślady klasycystycznych malowideł. Są tu trzy rokokowe ołtarze ozdobione posągami świętych i postaciami aniołów, wykonane współcześnie z budową kościoła. W wielkim ołtarzu umieszczono obraz MB w sukienkach. Na zasłonie jest obraz Nawiedzenie św. Elżbiety z 1904 r., namalowany przez Aleksandra Wrzostka.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00, roraty 6.30
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 16.00.

Odpusty: Nawiedzenie NMP (2 lipca).

Do parafii należą: Bardo, Czyżów, Wola Wąkopna.

Ogólna liczba mieszkańców: 828.

Kapłani pochodzący z parafii: L. Wójcik.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Tomasz Weryński