Chodków – Św. Józefa

CHODKÓW

Parafia pod wezwaniem św. Józefa

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Łoniów
27-600 Łoniów, Chodków Nowy 64, kom. 508 244 122

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Chodków pochodzą z 1257 r., kiedy to została ona nadana klasztorowi klarysek w Zawichoście. Chodków znajdował się na terenie parafii Łoniów. W 1864 r. dzierżawca tej miejscowości ufundował w niej murowaną kaplicę. Po II wojnie światowej podjęto próby utworzenia w Chodkowie parafii, co spotkało się z niechęcia władz komunistycznych. Z tego względu w styczniu 1970 r. postanowiono rozbudować bez odpowiednich pozwoleń XIX-wieczną kapliczkę. Władze państwowe wydały wówczas nakaz rozbiórki obiektu, co spotkało się z buntem miejscowych wiernych. 8 marca 1970 r. miała miejsce milicyjna „pacyfikacja” uczestników buntu. Ostatecznie kościół wybudowano w innym miejscu w połowie lat 70-tych. Parafia Chodków została erygowana w 1981 r. Kościół parafialny pw. św. Józefa wzniesiony został w latach 1974-1976 wg projektu arch. Stanisława Preussa. Pracami budowlanymi kierował ks. Henryk Malczyk. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp W. Wójcik w 1982 r. Wewnętrzny wystrój wg projektu mgr arch. W. Pawłowskiej wykonano pod kierunkiem ks. Mariana Brodeckiego. W 2008 r. zakończono budowę wieży przykościelnej wg projektu J. Jakubka. Świątynia jest budowlą stylową, modernistyczną, choć po późniejszej przebudowie zatraciła cechy czystego stylu. Powstał dwuspadowy dach z sygnaturką, zaś obok – wolnostojąca wieża-dzwonnica z kaplicą pogrzebową w przyziemiu. Kościół jest halowy, o prostopadłościennej bryle, z takąż przybudówką z kruchtą i chórem muzycznym oraz prezbiterium. Ściany naw porozcinane są podłużnymi, modernistycznymi witrażami oraz imitującymi okna wnękami. Prezbiterium oddzielone zostało od nawy jedyną w budowli łukową arkadą i doświetlone rzędami małych okienek w formie krzyży greckich, powielonych przez celowo zaprojektowane kinkiety. Dekoracja wnętrza jest nowoczesna, stylowa i zharmonizowana. Składa się na nią ceramiczna mozaika Ostatniej Wieczerzy w ołtarzu głównym, płaskorzeźbione stacje Drogi Krzyżowej oraz białe figury świętych.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00, 15.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 11.00, 17.00.

Odpusty: św. Józefa (19 marca), św. Barbary (4 grudnia).

Do parafii należą: Bogoria, Chodków Nowy, Chodków Stary, Gągolin, Kępa Nagnajewska, Łążek, Piaseczno, Przewłoka.

Ogólna liczba mieszkańców: 1382.

Kapłani pochodzący z parafii: Cz. Przewłocki, B. Żyła.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: P. Wrona, H. Pawłowska, A. Błasiak.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, Wspólnota Nocnej Adoracji.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Mariusz Guziak