Czuwajcie w każdym czasie

Wspólnoty Modlitwy Grup Ojca Pio z terenu diecezji odbyły swój dzień skupienia w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem.

Modlitewne spotkanie rozpoczęła konferencja br. Roberta Kozłowskiego, OFMCap pt. „Uczestniczę w życiu Kościoła”. Prelegent omawiając hasło nowego Roku Liturgicznego zachęcał, aby angażować się w życie wspólnoty Kościoła oraz być światkiem Chrystusa w danej społeczności. Następnie zebrani modlili się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem polecając Bogu intencje Kościoła oraz swoje własne.

Centralnym punktem Dnia Skupienia była Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Wespół z Biskupem Eucharystię koncelebrowali: ks. kan. Lesław Biłas, opiekun duchowy Grup Modlitwy o. Pio, ks. kan. Jan Kardaś, proboszcz parafii oraz przybyli kapłani.

W homilii bp Nitkiewicz wzywał zgromadzonych do czujnego oczekiwania na przyjście Chrystusa.

– Czytania mszalne zachęcają nas do czuwania, abyśmy mogli dostrzec nadchodzącego Pana – Zbawiciela. Chrystus wskazuje w Ewangelii, co stoi temu na przeszkodzie: obżarstwo, pijaństwo, sprawy tego świata absorbujące ludzki umysł. A ponieważ wszyscy jesteśmy na to podatni, powinniśmy stale kierować wzrok ku Bogu, nie odrywać od Niego spojrzenia.  Jeśli myślę o Bogu, jeśli moje serce bije dla Niego, wówczas zło mnie nie pokona, podobnie jak św. Ojca Pio, choć doświadczał ataków ze wszystkich stron. Ten wielki mistyk celebrował Mszę św. nawet przez dwie, trzy godziny, adorował często Najświętszy Sakrament, wypełniał cały dzień modlitwą. Dlaczego? Aby być jak najdłużej z Chrystusem. Dzięki temu człowieczeństwo staje się piękniejsze, a życie osiąga swoją pełnię, nikomu nie wyrządzając krzywdy, jak cztery bestie z wizji proroka Daniela, które ostatecznie poniosły klęskę – powiedział biskup.

Dzień Skupienia zakończył się wspólnym posiłkiem w miejscowej szkole.