CZWARTEK I TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mk 1,40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.

Kilka dni temu zakończyliśmy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Z kościelnych ambon, ze  środków publicznego przekazu oraz od różnego rodzaju osób zaangażowanych w działalność charytatywną słyszeliśmy o potrzebie otworzenia się na osoby samotne, chore czy w jakikolwiek inny sposób marginalizowane. Czas świąteczny się skończył, a wraz z nim nasze wyczulenie na człowieka potrzebującego. Zupełnie tak, jakby wraz ze znikającymi choinkami i szopkami znikali też i oni. Słowa trędowatego z dzisiejszej Ewangelii „jeśli chcesz, możesz…” dziś przybierają postać niemego wołania człowieka potrzebującego drugiego człowieka: jego dobrego słowa, cierpliwego wysłuchania, poczucia ciepła ludzkiej dłoni. Jeśli chcesz, ty też możesz zmienić ludzkie życie. Jeśli zechcesz możesz stać się ręką, którą wyciąga Jezus nad człowiekiem w potrzebie, możesz stać się Jego głosem: chcę!

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com