CZWARTEK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Łk 11, 47-54)

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

Oto słowo Pańskie.

Paradoksem był stosunek uczonych w Piśmie do proroków. Żywili oni wielkie uznanie dla proroków, ale wyłącznie dla proroków dawno zmarłych. Żywych proroków pozbawiali życia. Zmarłym prorokom budowali grobowce i pomniki, zaś żywych prześladowali i karali śmiercią. Ich interpretacja Pisma była tak zawiła i nieprawdopodobna, że zwyczajny człowiek nie był w stanie jej zrozumieć. W ich rękach Pismo było księgą zagadek. W swojej niezwykłej przebiegłości nie zauważali prostego poselstwa Pisma i nie pozwalali na to innym. W oczach zwykłego człowieka Pismo stało się wielką tajemnicą i przedmiotem badań wybitnych specjalistów.