Dąbrowa Olbięcka – NMP Wspomożenia Wiernych

KONTAKT:

Gm. Trzydnik Duży, pow. Kraśnik, woj. lubelskie
23-230 Trzydnik, Dąbrowa Olbięcka 83a

tel. (+48) 15 873 29 32
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 9:00; 11:00
Święta państwowo zniesione: 9:00; 17:00 lub 16:00 (zimą)
Dni powszednie: 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Stanisław (J.) Rząsa

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Dąbrowa, część Kolonii Trzydnik, część Trzydnika Małego

Liczba katolików:
490

Odpusty:

NMP Wspomożycielki Wiernych (24 maja)

Historia:
Parafię erygowano w 1994 r. Powstała z parafii Rzeczyca Ziemiańska. 15 września 1988 r. powołano w Dąbrowie Olbięckiej Samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Pierwszym samodzielnym duszpasterzem był ks. Jan Łagód, który zamieszkiwał przy kościele w Woli Trzydnickiej. Od 24 listopada 1989 r. z nominacji bpa B. Pylaka duszpasterzem został ks. lic. Marian Bartnik z poleceniem zamieszkania w Dąbrowie Olbięckiej i prowadzeniem prac wykończeniowych. Wcześniej świątynia była kaplicą dojazdową. Dąbrowę Olbięcką obsługiwali proboszczowie z parafii Rzeczyca Ziemiańska. Decyzję o budowie wydano w 1981 roku jesienią. Budowę kościoła rozpoczęto w r. 1983 z inicjatywy proboszcza parafii Rzeczyca Ziemiańska ks. Czesława Wójcika. Współfundatorem był rodak wsi Dąbrowa Olbięcka już nieżyjący ks. kan. Wincenty Szczepanik i mieszkańcy wsi: Dąbrowa Olbięcka, Kol. Trzydnik, część Małego Trzydnika i Mikulina. Mieszkańcy Mikulina należą do parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku Lub. Poświęcenia krzyża, placu i wmurowania kamienia węgielnego pod kaplicę dokonał 27 maja 1984 r. bp B. Pylak. Plac pod kaplicę ofiarowali Henryk i Teresa Kiliankowie oraz Zygmunt i Janina Pyzikowie. Budowniczy kościoła – Tadeusz Golecki, nadzór: Jan Makowski. Główny projektant mgr inż. arch. W. Woźnica i mgr inż. arch. J. Jakubek. Budowę kościoła kontynuowali kolejni proboszczowie parafii Rzeczyca Ziemiańska. Obiekt o powierzchni 436 m2 składa się z powierzchni użytkowej kościoła, chóru, zakrystii i części mieszkalnej. Prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu prowadził ks. Marian Bartnik. Poświęcenia kościoła dokonał 29 września 1991 r. bp B. Pylak. Parafia posiada akta parafialne od 1989 r.

- POKAŻ MNIEJ -