Dąbrowa Olbięcka – NMP Wspomożenia Wiernych

DĄBROWA OLBIĘCKA

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych

woj. lubelskie, pow. Kraśnik, gm. Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik, Dąbrowa Olbięcka 83a, tel. 575 508 294
www.parafiadabrowa.pl, e-mail: parafia@parafiadabrowa.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Dąbrowa Olbięcka (dawniej również Majdan Olbięcki) powstała w II poł. XIX w. Początkowo przynależała do parafii Dzierzkowice. Ze względu na dużą odległość od kościoła parafialnego mieszkańcy Dąbrowy poczynili starania o przyłączenie ich wioski do placówki duszpasterskiej w Rzeczycy Ziemiańskiej. Zgody w tej kwestii udzielono w lutym 1866 r. Po II wojnie światowej kilkanaście rodzin z Dąbrowy przyłączonych zostało do nowo powstałej parafii Olbięcin, pozostała część pozostała przy parafii Rzeczyca Ziemiańska. W latach 80-tych XX w. wierni z Dąbrowy podjęli się dzieła budowy kościoła w swojej miejscowości i stworzenia własnego ośrodka duszpasterskiego. Po wzniesieniu kościoła bp B. Pylak 15 września 1988 r. erygował Samodzielny Ośrodek Duszpasterski Dąbrowa – Wola Trzydnicka. Pierwszym duszpasterzem tego ośrodka został ks. Jan Łagód. Parafia Dąbrowa Olbięcka – Wola Trzydnicka została erygowana przez bpa W. Świerzawskiego 15 kwietnia 1994 r. W sierpniu 1999 r. od parafii odłączo na została Wola Trzydnicka, która utworzyła samodzielną placówkę. Kościół parafialny pw. NMP Wspomożenia Wiernych zbudowany został w latach 1983-1991. Pracami kierowali proboszczowie z Rzeczycy Ziemiańskiej ks. Czesław Wójcik i ks. Zygmunt Grabiec. Jednym z fundatorów świątyni był rodak z Dąbrowy, ks. Wincenty Szczepanik. Plac pod kościół ofiarowali Henryk i Teresa Kiliankowie oraz Zygmunt i Janina Pyzikowie. Kamień węgielny poświęcił i wmurował bp B. Pylak 27 maja 1984 r. Prace dekoracyjno-wykończeniowe wnętrza świątyni prowadzili księża Jan Łagód oraz Marian Bartnik. Poświęcenia kościoła dokonał bp B. Pylak 29 września 1991 r. Natomiast konsekrował go bp K. Nitkiewicz 18 maja 2014 r. Świątynia jest budowlą modernistyczną, z późniejszymi przeróbkami. Przestrzeń kościoła jest jednonawowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i kruchtą o podobnym kształcie. Kurtynowe ściany kościoła, począwszy od spełniających jedynie dekoracyjną rolę skrzydeł fasady, załamują się pod kątem prostym w harmonię, tworząc miejsce dla przerobionych, trójbocznie zamkniętych okien, korespondujących z kształtem rozety oraz szczytu świątyni. Skosy tegoż szczytu wraz z kruchtą zastąpione są wklęsłymi krzywiznami, które niejako wskazują na duży, blaszany krzyż, wieńczący szczyt frontonu.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: NMP Wspomożenia Wiernych (24 maja).

Do parafii należą: Dąbrowa, Dąbrowa Choiny, Kolonia Trzydnik, Mikulina.

Ogólna liczba mieszkańców: 493.

Grupy parafialne: Dzieci Maryi, grupa młodzieżowa, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, Wspólnota Krwi Chrystusa.

Cmentarz: parafialny w Rzeczycy Ziemiańskiej, odległość od kościoła 3 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. dr Janusz Kucz (od 2020 r.)