Diecezjalny ACIES Legionu Maryi

Foto. Ks. Tomasz Lis

Doroczne spotkanie osób zrzeszonych w Legionie Maryi odbyło się w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Legioniści odnowili swoje członkowskie przyrzeczenia maryjne.

– Dzisiejsze spotkanie jest z jednej strony podsumowaniem naszej dorocznej pracy formacyjnej, modlitewnej i apostolskiej, z drugiej zaś wspólnym popatrzeniem na nadchodzący czas obchodów objawień Fatimskich, modlitwy za synod diecezjalny oraz podjęciem konkretnych dzieł modlitewnych – podkreślał ks. Rafał Cudziło, duchowy kierownik Legionu Maryi.

Wspólne spotkanie rozpoczęły modlitwy legionowe, podczas których polecano dzieła ewangelizacyjne prowadzone przez członków diecezjalnego Legionu Maryi w kilku parafiach naszej diecezji oraz sąsiednich diecezjach. Legionistów w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy powitał ks. Jan Biedroń, proboszcz, podkreślając jak w wiele dzieł miłosierdzia i działań duszpasterskich włączają się osoby zaangażowane w to stowarzyszenie apostolskie.

Wspólnej Mszy św. przewodniczył ks. Rafał Cudziło, który w homilii wskazał Maryję, Bolesną Matkę, jako przewodniczę czasu Wielkiego Postu, która uczy wiernego kroczenia za cierpiącym Chrystusem. Ksiądz kierownik duchowy podziękował także za podejmowane w ciągu całego roku dzieła modlitewne: duchową adopcje dziecka poczętego, Margaretkę, czyli modlitewną opiekę nad kapłanami oraz za opiekę nad chorymi i samotnymi.

Po homilii, każda z parafialnych grup Legionu Maryi odnowiła swoje przyrzeczenia składane w dniu wstąpienia w szeregi grupy apostolskiej.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Z przybyłymi legionistami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który poprowadził wspólną adorację Najświętszego Sakramentu oraz odmówił Akt oddania Maryi. Po udzieleniu błogosławieństwa, biskup poprosił legionistów o modlitwę za rozpoczęty przed tygodniem synod diecezjalny oraz w intencji kapłanów, którzy przeżywają osobiste trudności.

W diecezji grupy Legionu Maryi działają w ponad 70 parafiach zrzeszając blisko 1800 członków.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.