Droga do wiary

Cztery osoby dorosłe rozpoczęły przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli czas katechumenatu. Jutro w Ostrowcu Świętokrzyskim podobne przygotowania rozpocznie dziewięcioro dzieci szkolnych.

W drugą niedzielę adwentu, bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył obrzędowi przyjęcia czterech osób do katechumenatu dorosłych. W sandomierskim kościele pw. Ducha Świętego, wyraziły one publicznie pragnienie przyjęcia chrztu. Są to cztery kobiety z obszaru Diecezji Sandomierskiej. Towarzyszyli im najbliżsi oraz Siostry Jadwiżanki Wawelskie z Sandomierza i Zawichostu.

Biskup Ordynariusz naznaczył katechumenki znakiem krzyża i udzielił im błogosławieństwa. Otrzymały one także drewniany krzyżyk, jako znak rozpoczętej drogi przygotowania do chrztu. Następnie zostały wprowadzone procesjonalnie do świątyni. Po czytaniach mszalnych i homilii, kandydatki otrzymały z rąk biskupa księgę Ewangelii, aby mogły poznawać Jezusa i jego Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, według której katechumeni mogą uczestniczyć jedynie w Liturgii Słowa, opuściły następnie świątynię.

W wygłoszonej homilii, bp Nitkiewicz nawiązał do decyzji o przyjęciu chrztu. Zwracając się do katechumenek powiedział, że ich decyzja jest nowym początkiem.

– Wyruszacie w drogę ku pełni życia, które otrzymacie od Chrystusa w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej. To jest nie tylko tzw. wartość dodana, czy sposób na ułożenie relacji w rodzinie, ale narodzenie się na nowo. Wasza postawa stanowi jednocześnie zachętę dla nas wszystkich do ożywienia w sobie łaski chrztu. Zachętę do nowego początku, a nie tylko kosmetycznych albo konserwatorskich zabiegów. Jeśli chcemy mieć pełnię życia, musimy pozwolić Słowu Bożemu, aby stworzyło nas na nowo – podkreślał bp Nitkiewicz.

Czas przygotowania do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej rozpoczyna się w Adwencie zaś jego zakończeniem będzie uroczysty chrzest, Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie podczas liturgii Wielkiej Soboty.

– Obrzęd przyjęcia do katechumenatu, jest bardzo istotnym momentem, ponieważ katechumeni stają się „domownikami Chrystusa”. Kościół traktuje ich jak swoich, otacza miłością i troską, karmi słowem Bożym i użycza im pomocy płynących z liturgii. Kandydatowi, który umiera w trakcie trwania katechumenatu przysługuje pogrzeb chrześcijański. Doświadczenie pokazuje, iż jest wokół nas wiele osób, które nie doświadczyły jeszcze łaski chrztu świętego. Warto zatem podejmować starania, aby poprzez przykład życia chrześcijańskiego, zachęcać tych, którzy jeszcze się wahają, do wejścia na drogę wiary w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat po to, by świat został przez Niego zbawiony – mówił ks. Marek Kuliński, odpowiedzialny razem z Siostrami Jadwiżankami Wawelskimi za towarzyszenie katechumenom. Jutro w Ostrowcu Świętokrzyskim przygotowanie do chrztu rozpocznie dziewięcioro dzieci szkolnych.

W Diecezji Sandomierskiej przygotowaniem osób dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiej inicjacji – chrztu, bierzmowania i Eucharystii zajmuje się Centrum Ewangelizacyjnego Świętego Augustyna.

Kontakt:

Ks. Marek Kuliński:

tel. 604-520-667

sandomierz.ewangelizacja@gmail.com