Eucharystia źródłem jedności

W Stalowej Woli, w pierwszym dniu centralnych obchodów diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, miała miejsce stacja kongresowa z udziałem ludzi pracy.

Spotkanie w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli rozpoczęło się od wystawienia Najświętszego Sakramentu oraz odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia. Po adoracji konferencję na temat Eucharystii i prawd wiary z nią związanych wygłosił Pan Jan Łopuszański. Zgromadzonym w kościele przybliżył temat rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. – W Eucharystii Bóg udziela się nam w miłości. To jest wzór dla życia społecznego – kierować się miłością. Ponadto w Eucharystii Bóg okazuje swoją miłość za cenę ofiary. To jest wzór dla nas uczestniczących w życiu społecznym – poświęcić się dla drugiego człowieka. Każda prawda wiary w jakiś sposób wychowuje nas do życia społecznego – mówił wykładowca.

Głównym punktem spotkania z ludźmi pracy była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, diecezjalni duszpasterze grup społecznych i zawodowych oraz kapłani przybyli z wiernymi z różnych stron diecezji.

We wspólnej modlitwie uczestniczyły poczty sztandarowe NSZZ Solidarność Rejonu Świętokrzyskiego, Ziemi Sandomierskiej oraz Huty Stalowa Wola i Ostrowca Świętokrzyskiego, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, władze samorządowe i miejskie na czele z prezydentem Stalowej Woli Lucjuszem Nadbereżnym.

Biskup Nitkiewicz powiedział na początku liturgii, że Eucharystia powinna stać się dla każdego chrześcijanina Chlebem powszednim, a zarazem najświętszym. Tym bardziej że wraz z ofiarą Jezusa Chrystusa jest w niej obecny ludzki trud.

Arcybiskup Adam Szal w homilii nawiązał do szóstego rozdziału Ewangelii św. Jana, w którym Chrystus, poprzez czyny i słowa, poucza o tajemnicach wiary. – Cud rozmnożenia chleba to zapowiedź ustanowienia eucharystii. Jak mówi Pan Jezus, istotą tej tajemnicy jest Jego obecność pod postacią chleba i wina. Jest to droga do prawdziwego życia, możliwość do upodobnienia się do Chrystusa. Jest to jednocześnie droga do świętości i zbawienia. Droga, która gwarantuje nam otrzymanie pokarmu na drodze do zjednoczenia w Duchu Świętym – mówił kaznodzieja.

Metropolita przemyski podkreślił w dalszej części kazania, że Chrystus przyciąga nas do siebie, gromadzi nas we wspólnocie i proponuje nam, abyśmy wyszli z naszego egoizmu, grzechów, wad, słabości po to, aby się z Nim zjednoczyć. – To nie przypadek, że przyjęcie Eucharystii do swojego serca nazywamy komunią, czyli wyrazem łączności z Panem Bogiem przez łaskę uświęcającą, a także wyrazem łączności z drugim człowiekiem. To dlatego św. Paweł w Liście do Koryntian zapisał słowa: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”. Komunia święta, komunia z Bogiem jest zobowiązaniem, o którym także św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: „byśmy usiłowali zachować jedność”. Eucharystia to przecież sakrament jedności. Przykrą rzeczą jest to, że brakuje jedności między wyznawcami Chrystusa, a także między nami, w naszych wspólnotach i naszych miastach. Ciągle do zrealizowania jest testament Chrystusa, który w wieczerniku z wielkim naciskiem mówił „byście byli jedno”. A przecież każda Msza Święta jest wezwaniem do jedności, bo jeden jest stół – stół słowa, komunii, Eucharystii – tłumaczył arcybiskup, dziękując ludziom pracy za ich świadectwo wiary i przywiązanie do Eucharystii.

Na zakończenie Mszy Świętej, w kolejnym dniu oktawy Bożego Ciała, odbyła się procesja eucharystyczna wokół świątyni, która zakończyła się odśpiewaniem hymnu Te Deum.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/