Grębów – Św. Wojciecha BiM

GRĘBÓW

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Grębów
39-410 Grębów 392, ul. Rynek 5, tel. 15 811 28 67
www.grebow.parafia.info.pl, e-mail: parafiagrebow@op.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Grębów po raz pierwszy wzmiankowana jest w źródłach historycznych w 1375 r. W tym czasie przynależała do parafii w Trześni. Ze względu na dużą odległość do kościoła parafialnego oraz położenie wśród bagien i moczarów, ok. 1515 r. w Grębowie wybudowana została kaplica pw. św. Wojciecha. Dojeżdżał do niej duchowny z Trześni, sprawując nabożeństwa dla miejscowej ludności. Parafia Grębów erygowana została przez bpa B. Maciejowskiego w 1604 r. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Potoczny, który rozpoczął budowę kościoła parafialnego. Świątynia poświęcona została w 1636 r., jednak w 1770 r. uległa pożarowi. Drugi drewniany kościół istniał do 1920 r., kiedy to został rozebrany ze względu na to, iż nabożeństwa przeniosły się do nowego, murowanego budynku sakralnego. Kościół parafialny pw. św. Wojciecha BM wzniesiony został staraniem właściciela Grębowa Seweryna Mieczysława Korab Dolańskiego w latach 1912-1922 (budowę wieży ukończono w 1926 r.). Projekt świątyni sporządzili w 1906 r. znani i cenieni architekci krakowscy Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński. Pracami kierował ks. Józef Kasprzycki. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp K. Fischer w dniu 26 listopada 1922 r. Kościół został gruntownie odrestaurowany w latach 1991-1992 (m.in. wymiana pokrycia dachowego, centralne ogrzewanie, nowe polichromie, konserwacja ołtarzy). Od 2002 r. wznowiono prace konserwatorsko-remontowe (m.in. restauracja organów). Świątynia jest w stylu neogotyckim, murowana z cegły, posiada dwa przedsionki, wieżę zakończoną dachem dwuspadowym. Wnętrze jest trójnawowe. Ołtarz główny z obrazem MB Królowej Pokoju wykonano w latach 40-tych XX w. z drzewa dębowego. W bocznych ołtarzach znajdują się obrazy św. Wojciecha i św. Andrzeja Boboli. Ołtarz w bocznej nawie najprawdopodobniej pochodzi z XVII w. Wykonany jest w stylu barokowym, z obrazami NSPJ i św. Franciszka z Asyżu. Dwudziestodwugłosowe organy pochodzą z 1953 r.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 11.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 17.00.

Odpusty: św. Wojciecha (23 kwietnia), św. Judy Tadeusza (28 października).

Kaplice dojazdowe

Jamnica – kaplica pod wezwaniem NMP Matki Kościoła, położona ok. 4 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 1982-1986 wg projektu inż. Gerarda Pająka z Rzeszowa. Pracami kierował ks. Bolesław Pilek. Kaplica jest typową budowlą modernistyczną o nowoczesnej bryle. Oparta na planie trapezu o kamiennych ścianach, nakryta jest strzelistym namiotem dachu, wznoszącym się ku górze i ku przodowi od frontu, ukoronowana sporych rozmiarów krzyżem. Od przodu znajduje się niewielka kruchta, zaś z tyłu po bokach parterowe zaplecze. Trójkątna ściana frontowa jest przeszklona, co pozwala na oświetlenie nawy. Strop stanowi drewniane podbicie dachu oparte na pochyłych, drewnianych słupach. W prezbiterium znajduje się krucyfiks i obrazy po bokach.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.30.
Odpust: NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego).

Nowy Grębów – kaplica pod wezwaniem św. Brata Alberta, położona 2,5 km od kościoła parafialnego. Wzniesiona została w latach 1982-1983 w oparciu o projekt inż. Romana Orlewskiego. Kaplica jest prostą w formie, jednonawową, nowoczesną budowlą, z szerszym zapleczem z tyłu prezbiterium. Frontowa ściana z niewielkim zadaszeniem nad wejściem przecięta jest podłużną wnęką obramowaną żelbetowymi słupami, wynoszącymi nieco ponad fasadę również cementowy krzyż.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.30.
Odpust: św. Brata Alberta (17 czerwca).

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Siostry Służebniczki Dębickie), 39-410 Grębów, ul. Kolejowa 452, tel. 15 811 27 01.

Do parafii należą: Grębów, Jamnica, Nowy Grębów, Zapolednik.

Ogólna liczba mieszkańców: 4059.

Kapłani pochodzący z parafii: F. Mróz, S. Rębisz, E. Stępień, W. Stępień, W. Janeczko, M. Marszałek, M. Jaśkiewicz MSF, J. Dąbek, W. Surma, B. Wilk.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: S. T. Rak ABMV, A. Ciesielczyk CSSMA.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola, Szkolne Koło Caritas.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 50 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Tomasz Kołodziej
Wikariusz - Ks mgr lic. Mariusz Krasula (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Maciej Gorazd (od 2019 r.)