Idą by służyć

Siedmiu alumnów sandomierskiego seminarium przyjęło święcenia diakonatu.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Napełnieni Duchem Świętym idźcie wypełniać w wierności i miłości zadania, jakie powierza wam Kościół. Okazujcie postawę służby i troskliwość wobec najsłabszych i ubogich oraz dyspozycyjność dla Kościoła – mówił bp senior Edward Frankowski.

Dnia 2 czerwca w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu bp senior Edwarda Frankowski udzielił święceń diakonatu siedmiu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Dzień wcześniej kandydaci do święceń diakonatu złożyli, na ręce księdza Rafała Kułagi, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We wspólnej Mszy św. w intencji kandydatów do kapłaństwa wzięli udział przełożeni, wychowawcy, alumni sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor WSD, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając jednocześnie o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

W homilii bp Edward Frankowski nawiązywał obchodzonego tego dnia liturgicznego wspomnienia Męczenników Sandomierskich.

– Krew męczenników jest posiewem i siłą nowych chrześcijan. Męstwo męczenników sandomierskich niech stanie się dla was źródłem duchowej siły, abyście szli z odwagą głosić Boże Słowo. Niech niezłomna postawa wiary pomordowanych podczas najazdów Tatarskich braci Dominikanów i mieszkańców miasta będzie dla was wzorem do dawania swoim życiem czytelnego świadectwa pełnego oddania Chrystusowi – podkreślał bp senior E. Frankowski podczas kazania.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa seniora przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, celibatu oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych wszyscy upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Przez ostatni tydzień diakoni przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji.

Nowi diakoni to:

  • Damian Blacha z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli
  • Łukasz Chmiel z parafii św. Franciszka Salezego w Gorzycach
  • Konrad Durma z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku
  • Patryk Gładkowski z parafii Świętej Trójcy w Rakowie
  • Mateusz Machniak z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej
  • Piotr Sołdyga z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej
  • Grzegorz Wasąg z parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim