II Rycerski Dzień Skupienia na Świętym Krzyżu

W sobotę, 28 stycznia w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Św. odbył się II Rycerski Dzień Skupienia Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II pod hasłem “Krzyż Święty w świetle nauki Jana Pawła II”.

Po uroczystym rozpoczęciu i przywitaniu przybyłych na to wydarzenie, wszyscy udali się na konferencję poświęconą tematyce tego dnia, którą wygłosił Rektor Bazyliki Trójcy Świętej, o. Krzysztof Czepirski OMI. Podczas konferencji padły ważne słowa dla każdego Rycerza Zakonu Św. Jana Pawła II „…Noszę krzyż oblacki, o którym mój święty założyciel zwykł mawiać: noś go z wiarą i zrozumieniem, wówczas tylko zdołasz głosić orędzie płynące z Krzyża z mocą. W naszej zakonnej tradycji jest takie przeświadczenie, że po drugiej stronie krzyża jest miejsce, aby oblat pozwolił ukrzyżować się Jezusowi. Wy, także, panowie Rycerze Jana Pawła II nosicie w swym stroju chórowym krzyż. Po drugiej jego stronie jest dla Was miejsce, aby dać się ukrzyżować z Jezusem”.

W czasie pobytu rycerzy wraz z rodzinami na Świętym Krzyżu organizatorzy przewidzieli również czas na adorację w ciszy Relikwii Drzewa Krzyża Św. oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, po czym wszyscy zgromadzeni wzięli udział we Mszy Św., której przewodniczył ks. Piotr Zwoliński, kapelan chorągwi rycerskiej z parafii pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli w Stanach wspólnie z kapelanami rycerzy diecezji sandomierskiej: ks. Henrykiem Królem (parafia pw. MBKP w Nowej Dębie) oraz ks. Marianem Bolestą (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrowcu Św.).

Po Eucharystii była okazja zapoznania się z historią klasztoru na Świętym Krzyżu, o której pięknie opowiadał Ojciec Rektor, wskazując przy tym na wiele nieznanych dotąd uczestnikom faktów i wydarzeń, w które wsłuchiwali się z wielką ciekawością.

Rycerski Dzień Skupienia zakończyła wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia w różnych intencjach, a po jej zakończeniu miało miejsce błogosławieństwo relikwiami Drzewa Krzyża Świętego jednego z rycerzy wraz z małżonką, którzy obchodzili tego dnia rocznicę sakramentu małżeństwa.

Mężczyźni tworzący tę wspólnotę, której patronem jest św. Jan Paweł II, a której kreatorem jest śp. ks. bbp Henryk Hoser na co dzień wnoszą realny wkład nie tylko na rzecz swoich środowisk parafialnych, czy to poprzez pomoc duchową i wsparcie kapłanów, ale i materialną, co zgodnie podkreślali kapelani podczas wspólnych rozmów w czasie dnia skupienia. Adopcje Serca ubogich dzieci z różnych części świata w jakie włączyli się rycerze czy to indywidulanie, czy poprzez poszczególne chorągwie, pomoc Domom Samotnej Matki, pomoc katolickim placówkom wychowawczym prowadzonym przez zgromadzenia zakonne, czy też pomoc potrzebującym, ale przede wszystkim pomoc w parafiach na różnych płaszczyznach staje się powoli cechą identyfikującą tę wspólnotę.

Jak zaznaczyli kapelani coraz częściej daje się zauważyć, że świecka wspólnota mężczyzn Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II to nie tylko jednorazowe, okazjonalne działania, ale regularna sukcesywna praca na rzecz wspólnoty parafialnej i kościoła, praktycznie każdego dnia. Jednocześnie zwracając się do obecnych rycerzy prosili, aby ten entuzjazm nadal trwał i się rozwijał oraz przeradzał w dalsze świadectwa będąc przykładem dobrego życia i drogi chrześcijanina godnych naśladowania.

Ojciec Krzysztof Czepirski podkreślał, że właśnie na Świętym Krzyż przybywało rycerstwo polskie i polscy patrioci przed ważnymi dla naszej Ojczyzny wydarzeniami, aby tu u stóp Jezusa Chrystusa poszukiwać natchnienia i energii do dalszych działań na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Dla wielu z nich było i nadal jest to miejsce wyjątkowe.

W II Rycerskim Dniu Skupienia na Świętym Krzyżu oprócz rycerzy diecezji sandomierskiej wzięli również udział rycerze z diecezji kieleckiej, radomskiej, krakowskiej, siedleckiej, warszawskiej oraz warszawsko-praskiej.

Komandoria Sandomierska Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com