Jesienią ruszają studia dla katechetów

Czas trwania studiów to 2 lata (4 semestry), po których nabywa się uprawnienia do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej, szkołach średnich i w szkołach branżowych I i II stopnia.

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu zaprasza chętnych na katechetyczne studia podyplomowe.

W lutym bieżącego roku zakończyła się w Sandomierzu pierwsza edycja podyplomowych studiów katechetycznych. Ukończyło ją 14 absolwentów. Kilku z nich owocnie pracuje ucząc katechezy w różnych szkołach naszej diecezji. Pewnym ograniczeniem tej edycji był fakt, że była ona adresowana tylko do osób mających przygotowanie pedagogiczne.

– Od października tego roku chcemy rozpocznie się nowy cykl katechetycznych studiów podyplomowych, tym razem adresowany do wszystkich mających wyższe wykształcenie (nie trzeba mieć przygotowania pedagogicznego!). Mogą z nich skorzystać zarówno osoby mające już wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym jak i te, które posiadają dyplom magistra bez przygotowania pedagogicznego. Absolwenci tych studiów uzyskają uprawnienia do nauczania religii we wszystkich typach szkół – poinformował ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego. Kierownikiem katechetycznych studiów podyplomowych podobnie jak w poprzedniej edycji jest ks. dr Roman Janiec – kanclerz Kurii diecezjalnej.

Zapraszamy więc absolwentów studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę jako nauczyciele religii i uzyskać stosowne uprawnienia zarówno pedagogiczne jak i teologiczne. Naszą ofertę kierujemy także do nauczycieli innych przedmiotów posiadających już przygotowanie pedagogiczne, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku innym niż teologia.

Dzięki podjętym studiom można:

– nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu teologii oraz psychologii, pedagogiki, dydaktyki i prowadzenia zajęć katechezy

– uzyskać uprawnienia do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej i w szkołach branżowych I i II stopnia – nabycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a MEN.

Więcej informacji na stronie:

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/studia-teologiczno-katechetyczne-sandomierzu/

oraz w Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego w Kurii diecezjalnej w Sandomierzu (ul. Mariacka 9)

Zapraszamy wszystkich!