Jeszcze mocniej zjednoczona z Chrystusem

Pani Izabela Marciniak na ręce bp Krzysztofa Nitkiewicza złożyła ślub życia w czystości i całkowitego oddania się Chrystusowi. W ten sposób została włączona do stanu dziewic konsekrowanych.

Przez ostatnich kilka lat pani Izabela przygotowywała się do tej decyzji poprzez formację duchową oraz indywidualne kierownictwo duchowe. – Było to moje pragnienie od dziecka. Na pewnym etapie życia miałam zamiar wstąpić do zgromadzenia zakonnego, jednak ze względu na sytuację rodzinną nie mogłam zrealizować tego powołania. Upłynęło trochę czasu i dzięki kierownikowi duchowemu i spowiednikom podjęłam decyzję, aby rozpocząć czas formacji i przygotowania. Jestem pełna ufności Panu Bogu i szczęśliwa, że ta chwila nadeszła – podkreślała pani Izabela.

O jej decyzji wiedzieli najbliżsi i przyjaciele, którzy uczestniczyli w podniosłej uroczystości, która odbyła się 15 września w kościele pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu. Mszy św. w czasie, której odbył się obrzęd włączenia do stanu dziewic konsekrowanych przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz, który przyjął od kandydatki decyzję o gotowości pełnego oddania się Chrystusowi Panu.

– Przyjęcie do stanu dziewic konsekrowanych, podobnie jak złożenie ślubów zakonnych, czy przyjęcie święceń kapłańskich, nie zmienia naszego charakteru, przyzwyczajeń, także skłonności do grzechów. Jeśli ktoś o tym zapomina, upadek przyjdzie bardzo szybko. Natomiast Łaska Boża, której błogosławieństwo, śluby, święcenia są źródłem, jednoczy mocniej z Chrystusem, utwierdza w dobrym i pomaga dążyć do świętości. Wielcy asceci porównywali tę drogę do wchodzenia na drabinę lub wspinaczki na górę. Wiadomo, że w takich okolicznościach można łatwo spaść, zrobić sobie krzywdę, a innym kłopot. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że pozostajemy nadal marnotrawnymi córkami i synami, żyjącymi wyłącznie dzięki miłosierdziu Ojca Niebieskiego. To oznacza, że zgodnie z duchem Ośmiu błogosławieństw powinniśmy być cisi i pokornego serca. Zaraz po swoim wyborze na Stolicę Piotrową, papież Benedykt XVI przedstawił się jako „skromny pracownik Winnicy Pańskiej”. Myślę, że to jest właściwe podejście dla każdego z nas. Trzeba być jednocześnie miłosiernym Ojcem i Matką wobec tych, którzy się zagubili i nie mogą znaleźć drogi powrotnej do domu. Osobom świeckim wychodzi to, często lepiej niż duchownym, więc myślę, że możesz uczynić wiele dobrego przez taki apostolat – mówił w homilii bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych biskup przyjął od kandydatki potwierdzenie gotowość trwania w dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Kościołowi. Następnie biskup odmówił nad kandydatką specjalną modlitwę. Pani Izabela przyjęła z rąk biskupa symbole poświęcenia się Bogu: obrączkę, znak zaślubin z Chrystusem oraz brewiarz, narzędzie osobistego uświęcenia przez modlitwę.

– Jestem bardzo szczęśliwa. Na tę chwilę bardzo długo czekałam. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi odczytać to powołanie i je ugruntować – podkreślała pani Izabela.

Czas formacji przygotowującej trwał 4 lata, podczas których uczestniczyła w rekolekcjach ogólnopolskich dla kandydatek do stanu dziewic konsekrowanych oraz w indywidualnym przygotowaniu, które prowadzili kierownicy duchowi i spowiednicy.

Pani Izabela Marciniak jest czwartą kobietą włączoną do stanu dziewic konsekrowanych w Diecezji Sandomierskiej.