Jeżowe – Narodzenia NMP

JEŻOWE

Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Jeżowe
37-430 Jeżowe 238, tel. 15 879 43 10
www.parafia-jezowe.pl, e-mail: narodzenianmp@parafia-jezowe.pl

INFORMACJE O PARAFII

Miejscowość Jeżów założona została przez króla Zygmunta Augusta 19 marca 1554 r. Znalazła się na terenie parafii Rudnik. Pierwszy kościół dla wiernych z Jeżowego mógł istnieć już w 1567 r. Pod koniec XVI w. władze kościelne widziały potrzebę utworzenia w tej miejscowości samodzielnego ośrodka duszpasterskiego (w tym celu w 1592 r. do Jeżowego skierowany został wikariusz rudnicki ks. Paweł Królik). Wyraził na to zgodę król Zygmunt III Waza w 1603 r. Parafię Jeżowe erygował bp B. Maciejowski 21 maja tegoż roku. W tym samym roku wojewoda sandomierski Hieronim Gostomski wybudował kaplicę na miejscu zwanym Góry Kościelne. Z niewiadomych przyczyn pierwsza świątynia uległa zniszczeniu na początku XVIII w., dlatego ks. Marcin Balicki zbudował w 1720 r. nowy, większy kościół modrzewiowy. Kilka lat później uroczystego poświęcenia tego budynku sakralnego dokonał bp M. Kunicki. W 1737 r. kościół został przeniesiony na miejsce zwane Porąbką. Służył on wiernym z Jeżowego do początku XX w., kiedy to okazał się zbyt mały na ich potrzeby. W 1923 r. drewniany kościół został przeniesiony do parafii Zarzecze. Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wzniesiony został w dwóch fazach. Budowę rozpoczętą staraniem ks. Józefa Tokarskiego w 1914 r. przerwała I wojna światowa, dokończono ją więc w latach 1923-1928 dzięki zabiegom ks. Jana Swóła. Projektantem świątyni był inż. Stanisław Majerski z Przemyśla. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp J. Fischer w 1928 r. W latach 60-tych ks. Ludwik Bielawski przeprowadził malowanie wnętrza świątyni i jej wyposażenia. Od 1995 r. prace remontowo-konserwacyjne prowadził ks. Krzysztof Pałac (m.in. odnowiono polichormię, wykonano konserwację i złocenie trzech ołtarzy, zrobiono odwodnienie oraz remont organów). Świątynia jest budowlą ceglaną w stylu eklektycznym. Fronton kościoła zdobią dwie imponujące wieże o dzwonowatych hełmach z latarniami. W ścianach bocznych halowego kościoła z transeptem i węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium znajduje się rząd dużych, półkoliście zamkniętych okien. Ponad transeptem dach nawy zdobi sygnaturka wykonana w stylu wież kościoła. Wewnątrz znajduje się podtrzymywane przez solidne filary i arkady sklepienie krzyżowo-kolebkowe na gurtach. Malatura jest tradycyjna, zawierająca już to powtarzające się, już to coraz to inne symboliczne ornamenty. W eklektycznym ołtarzu głównym utrzymanym w tradycyjnej kolorystyce, umieszczono prostokątny obraz i figury świętych pośród kolumienek.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 17.30
– w dni powszednie 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 10.00, 17.00.

Odpusty: Narodzenia NMP (8 września), MB Bolesnej (piątek przed Niedzielą Palmową).

Do parafii należą: Jeżowe.

Ogólna liczba mieszkańców: 3674.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Błądek, Z. Bielecki, M. Bizior, M. Cisek, M. Drabik, T. Kopacz, E. Kołodziej, Ł. Kołodziej, J. Król CSMA, A. Łyko, R. Ozga, F. Partyka, K. Partyka, J. Pasiak, F. J. Szewc OFM, A. Sitarz CSMA, J. Sowa, K. Sagan, F. J Szewc OFM, H. P. Wieśniak OFM, W. Zając, T. Ziętkowski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Partyka, S. Bielecka, K. Drelich, Z. Ciak, S. Drelich, M. Kęcidło, A. Drelich, J. Głuszak, M. Głuszak, M. Kołodziej, C. Czerepak, E. Stój, T. Ozga, M. Sołtys, Z. Bielecka, K. Szewc, S. Dul, A. Tabor, Z. Nienajadło.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, chór parafialny, Koło Misyjne Dzieci, Koło Przyjaciół WSD, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, Szkolne Koło Caritas.

Instytucje i ośrodki kościelne: Muzeum – Zbiornica Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 238,
www.muzeum.jezowe24.pl,
e-mail: muzeum.jezowe@ onet.eu .

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 150 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Jan Kardaś (od 2022 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Witold Koba (od 2021 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Paterek (od 2021 r.)
Emeryt - Ks. kan. Krzysztof Pałac