Jubileuszowa pamiątka

Przed kościołem seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu stanęła statua błogosławionego Wincentego Kadłubka. Jest ona wotum wdzięczności za przeżywany w roku 2023 jubileusz 800-lecia śmierci patrona diecezji i miasta.

Twórcami i darczyńcami tego dzieła są Bracia Dąbrowscy z Janikowa. Statua razem z postumentem wykonana jest z piaskowca o wysokości 3 m., natomiast sama postać niebieskiego patrona ma wysokość 1,7 m.

Poświecenia figury dokonał kardynał Beniamino Stella z Watykanu w liturgiczną uroczystość bł. Wincentego Kadłubka, który urodził się na Ziemi Sandomierskiej, był prepozytem kolegiaty w Sandomierzu, następnie biskupem krakowskim i mnichem cysterskim w Jędrzejowie.