Już w drodze na Jasną Górę

Foto. Ks. Adam Stachowicz

W dniu 4 sierpnia rozpoczęła się kolejna piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dla wychodzących z Janowa Lubelskiego jest to już trzydziesta piąta i trzeci dzień pielgrzymowania, natomiast ze Stalowej Woli, z Sandomierza i z Ostrowca Świętokrzyskiego pątnicy wychodzą po raz trzydziesty czwarty. Tegoroczne pielgrzymowanie przebiegać będzie pod hasłem: „Nieść światło Ewangelii”.

Mszy św. na rozpoczęcie drogi w bazylice katedralnej w Sandomierzu przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali kapłani posługujący pielgrzymom w kolumnie janowskiej i sandomierskiej oraz kapłani z Sandomierza. Oprócz pątników w Eucharystii uczestniczyli znajomi i rodziny pielgrzymów oraz ci, którzy wcześniej pielgrzymowali, a w tym roku nie mogą iść. Bp Nitkiewicz powiedział w homilii, że celem pielgrzymki, jej metą, jest z definicji sanktuarium – miejsce święte, gdzie w sposób szczególny można odczuć bliskość Boga, wsłuchać się w Jego głos i otrzymać potrzebne łaski.

Foto. Ks. Adam Stachowicz

– Mówiąc o owocach pielgrzymowania, przychodzi mi na myśl powiedzenie: „przez nogi do głowy”. Ta życiowa mądrość dotyczy sytuacji, kiedy z powodu niedopatrzenia lub błędu musimy wykrzesać z siebie dodatkowy wysiłek. W jakimś sensie dokonuje się to również w przypadku pielgrzymki, ale z naszego świadomego wyboru. Wysiłek fizyczny związany z pokonywaniem drogi, pozostawienie tego, co znamy, żeby iść do nowych miejsc, sytuacji i ludzi, niosą bogatą refleksję. Pomagają poznać lepiej Boga, samych sobie, inne osoby, a także region, miejscowości, zabytki, naturę. A i Pismo św. zachęca nas do tego, abyśmy przyjęli w świecie postawę pielgrzyma. Wam z pewnością nie muszę przypominać, że pielgrzymka jest wielkim czasem łaski. Przeżyjcie ją jak najlepiej i bezpiecznie. Do zobaczenie na Jasnej Górze – powiedział biskup, zachęcając do modlitwy w intencji diecezji i powołań do kapłaństwa.

Z Sandomierza wyruszyło ponad 200 osób, o czym informuje kierownik kolumny ks. Marcin Grzyb. Jednocześnie, jak zaznacza przewodnik janowski ks. Grzegorz Polak, tyleż samo osób idzie w grupie janowskiej. W stalowowolskiej bazylice konkatedralnej, jak podkreśla ks. Dominik Bucki, modliło się ponad 700 pątników oraz liczni duchowi pielgrzymi. Z Ostrowca Świętokrzyskiego po Mszach św. w kościele św. Michała Archanioła oraz Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w drogę ruszyło około 150 osób, o czym informuje ks. Tomasz Flis. Pielgrzymi będą szli jeszcze przez 9 dni i przemierzą każdego dnia średnio ok. 30 – 40 km. Wszystkie cztery kolumny – janowska, stalowowolska, świętokrzyska i sandomierska – spotykają się przed Częstochową, aby jedną Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką Ziemi Sandomierskiej, pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, 12 sierpnia wejść i pokłonić się Jasnogórskiej Królowej Polski.

Na szlaku pielgrzymim idzie wielu młodych, jak również całe rodziny. Pielgrzymom towarzyszą kapłani, klerycy, siostry zakonne oraz służby pielgrzymkowe. Dużym wsparciem idących pieszo są pielgrzymi duchowi polecający w modlitwie dzieło pielgrzymowania. W niektórych parafiach każdego wieczoru gromadzą się oni na wieczornych Apelach Jasnogórskich.