KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA – ŚWIĘTO

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 16,13-19)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Życie człowieka składa się rożnych chwil. Są chwile radości i szczęścia, ale pewnie nie ma człowieka, którego omijałyby jakiekolwiek problemy, dylematy, trudności, chociażby te najmniejsze. Każda taka trudna sytuacja jest ową „ciemną doliną” o której dziś wspomina Psalmista. Kiedy człowiekowi przyjdzie iść ową „ciemną doliną” okazuje się, że nie jest wcale łatwo przez nią przechodzić. Wtedy jesteśmy narażeni na działanie Złego, który właśnie takie sytuacje próbuje wykorzystać i jeszcze bardziej nas pognębić i zniechęcić. Wtedy wydaje się nam, że jesteśmy tacy samotni, czujemy ból, doskwiera nam lęk i strach. Może przeżywamy nawet nasz Ogrójec, jak Jezus. Nie możemy jednak zapominać o tym, co do nas mówi Bóg. On jest Pasterzem i On jest ze mną, jest nawet w tych ciemnościach. Dlatego nie bójmy się tych doświadczeń i trudności. Przecież Bóg jest z nami, a jeśli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam ? Warto ten fragment Psalmu 23 przyswoić sobie głęboko do serca i wspominać go wtedy, kiedy przyjdzie mi chodzić po „ciemnych dolinach”.