Kleryckie obłóczyny

Trzech kleryków trzeciego roku sandomierskiego seminarium przyjęło strój duchowny.

W kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu biskup pomocniczy senior Edward Frankowski poświęcił strój duchowny trzech alumnom III rocznika sandomierskiego seminarium. Wraz z biskupem Mszę św. sprawowali przełożeni, wychowawcy, profesorowie seminaryjni oraz kapłani z parafii, z których pochodzą alumni. We wspólnej modlitwie uczestniczyli licznie przybyli: rodziny, bliscy i przyjaciele nowo obłóczonych alumnów.

Podczas homilii biskup Frankowski mówił, że sutanna kapłanów, kleryków nie jest jedynie stylem ubierania się duchownych, ale jest również doskonałym narzędziem głoszenia Ewangelii. Uboga sutanna jest znakiem boskich darów, dla tych którzy opuścili wszystko i poszli za Jezusem.
– Seminarium Duchowne jest miejscem szczególnego dialogu między tym, który powołuje i tym, który na to powołanie odpowiada: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Z tego dialogu bosko-ludzkiego wyszły całe zastępy świętych i gorliwych kapłanów zapatrzonych w Chrystusa. Aby spełnić oczekiwania Kościoła diecezjalnego kandydaci do przyjęcia stroju duchownego powinni wpatrywać się w Maryję, mistrzynię życia kleryckiego i kapłańskiego – podkreślał bp E. Frankowski.

Po homilii biskup poświęcił sutanny alumnom, którzy uczestniczyli w dalszej części Mszy świętej już w strojach duchownych.
Po obrzędzie obłóczyn jeden kleryk z V kursu publicznie wyznał swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Poprzez dwukrotne wypowiedzenie „chcę” alumn podkreślił wiarę w Boże powołanie i nadzieję w należyte przygotowanie do święceń.

Przed błogosławieństwem nowo obłóczeni klerycy podziękowali Panu Bogu za dar powołania, zaś moderatorom seminarium, rodzinom, przyjaciołom i wszystkim zgromadzonym za nieustannie wspieranie ich w przygotowaniu do otrzymania święceń kapłańskich.

Alumni, którzy przyjęli strój duchowny, to: Dariusz Cichoń z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Spiach, Przemysław Kotuła z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie, Bartosz Pietrzykowski z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie. Do grona kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa został włączony Piotr Żurawski z parafii pw. św. Leonarda w Turbi.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/