Klimontów – Rektorat NMP

KLIMONTÓW – REKTORAT

Kościół rektoralny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Klimontów
27-640 Klimontów, ul. s. Heleny Herman 2, tel. 15 866 16 52
e-mail: rektorat_klimontow@onet.eu

INFORMACJE O PARAFII

Kościół i klasztor podominikański pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka ufundowany został przez założyciela Klimontowa Jana Zbigniewa Ossolińskiego w 1613 r. Budowę zespołu ukończono przed 1623 r., kiedy zmarł również fundator świątyni i został pochowany pod głównym ołtarzem. Dominikanie przybyli do Klimontowa w 1620 r., otrzymując jednocześnie probostwo w Olbierzowicach. Klasztor dominikański został skasowany w 1867 r. Od 1902 r. kościół poklasztorny został przekazany pod opiekę parafii w Klimontowie. Biskup A. Dzięga 31 stycznia 2006 r. ustanowił świątynię kościołem rektoralnym. Pierwszym rektorem został mianowany jeden z wikariuszy parafii Klimontów ks. Władysław Jabłoński. Kościół pw. św. Jacka został wybudowany w latach 1617-1620. Konsekracji świątyni dokonał bp T. Oborski 10 lipca 1633 r. Podczas potopu szwedzkiego kościół został złupiony przez kozaków. Świątynia została poddana restauracji w 1901 r., jak również w latach 90-tych XX w. i na początku XXI w. W trakcie prac remontowych odkryto w 1999 r. pod posadzką kruchty doczesne szczątki członków rodu Ossolińskich, w tym fundatora klasztoru. Prowadząca od 1992 r. prace konserwatorskie Elżbieta Graboś odsłoniła m.in. gmerki budowniczych świątyni Kacpra i Sebastiana Fodygów. Zespół podominikański jest znakomitym przykładem polskiej odmiany architektury późnorenesansowej. Kościół jest wybudowany z cegły i otynkowany, w stylu późnego polskiego renesansu, z przylegającym od północy budynkiem klasztornym. Bezwieżowy korpus z pseudotranseptem i zamknięte wielobocznie prezbiterium opięte są szkarpami. Dachy nad kościołem są wysokie i strome, z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę, nakrytą hełmem z latarnią. Do fasady kościoła dobudowano przedsionek (narteks), którego środkowa część stanowi rodzaj kwadratowej kaplicy nakrytej kopułą z latarnią. Czteroprzęsłowa nawa przykryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. W prezbiterium, zakrystii i skarbczyku zastosowano sklepienia krzyżowe. Wyposażenie stanowi barokowy ołtarz główny oraz rokokowe ołtarze boczne, ambona i konfesjonały.

Msze święte:
– niedziele i święta: 10.30.

Odpusty: św. Jacka (17 sierpnia), MB Różańcowej (1 niedziela października).

OBSADA PERSONALNA

Rektor - Ks. kan. mgr Henryk Hendzel