Kłyżów – Wniebowzięcia NMP

KŁYŻÓW

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i św. Maksymiliana Marii Kolbe

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Pysznica
37-403 Pysznica, Kłyżów, ul. Mickiewicza 38a, kom. 726 600 106
www.parafiaklyzow.pl, e-mail: parafia.klyzow@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Najstarsze informacje na temat Kłyżowa pochodzą z 1604 r. Miejscowość ta należała wówczas do parafii Pysznica. Przynależność ta nie uległa zmianie do II poł. XX w. Powstanie parafii Kłyżów związane było z pozaszkolną katechizacją dzieci i młodzieży w latach 70-tych. XX w. Młodzi z Kłyżowa musieli bowiem uczęszczać na lekcje religii do punktu katechetycznego, który zlokalizowany był w Pysznicy. Stanowiło to duże utrudnienie, zwłaszcza w okresie zimowym. Dlatego wierni z Kłyżowa wynajęli w swojej miejscowości dom, gdzie urządzono punkt nauczania religii. Spotkało się to z wyraźnym sprzeciwem władz komunistycznych i przymusową zmianą miejsca katechizacji. Ostatecznie udało się znaleźć kolejny dom, którego właścicielka mieszkała za granicą, a więc nie była narażona na represje władz państwowych. Tam właśnie zorganizowano punkt katechetyczny, który z czasem przekształcono na prowizoryczną kaplicę. Jej poświęcenia dokonał bp I. Tokarczuk 3 maja 1973 r. W Kłyżowie zamieszkał wówczas na stałe ks. Andrzej Sekulski. Samodzielna parafia została erygowana w 1974 r. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbe zbudowany został w latach 1981-1983 wg planów opracowanych przez inż. Romana Orlewskiego. Nad całością prac czuwał ks. Andrzej Sekulski. Z czasem kościoł był wzbogacany i dekorowany. W 1985 r. wykonano polichromię autorstwa Bolesława Oleszki z Krakowa (jej renowacja miała miejsce w 2007 r.). Zakupiono też nowe organy, a w 2000 r. zainstalowano w oknach witraże. Świątynię uroczyście poświęcił bp W. Świerzawski w 2000 r. Świątynia jest przykładem budowli modernistycznej. Już na samym początku uwagę odbiorcy przykuwa nieregularna, rzeźbiarska bryła z załamanym wzdłuż frontonem, którego lewa część jest niemalże całkowicie przeszklona i zawiera wejście oraz duże okno, zaś prawą otynkowana, zawiera kaplicę-niszę z figurą patrona parafii. Szczyt kościoła zwieńczony krzyżem tworzy uskok wzdłuż osi, który potem przechodzi w podłużny, niesymetryczny uskok kalenicy wklęsłego dachu, opartego na krzywiźnie promieniście rozłożonych żelbetowych dźwigarów. Wnętrze jest również niesymetryczne, doświetlone po lewej dużym oknem rozdzielonym żelbetowym krzyżem, z nawiązującą do architektury romańskiej, rotundową kaplicą chrzcielną. Po prawej stronie ściana niemalże w całości jest przeszklona i przedzielona wzdłuż emporą wspartą na filarach, tworzącą jednocześnie niższą nawę boczną. Nieregularnego kształtu zaplecze połowicznie otacza prezbiterium od prawej. Kompozycja modernistycznych witraży i fresków umiejętnie skupia uwagę na centralnie umieszczonym tabernakulum.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: św. Maksymiliana (14 sierpnia), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).

Do parafii należą: Kłyżów, Olszowiec (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 1576.

Kapłani pochodzący z parafii: E. Młynarski, J. Rainer, W. Jabłoński, W. Podgórski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: Cz. Pruchnicka, L. Rainer.

Grupy parafialne: duszpasterstwo pielgrzymkowe, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1,5 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Tadeusz Pasek
Rezydent - Ks. dr Tomasz Orzeł (od 2017 r.)