Kurzyna – Św. Marii Magdaleny

KONTAKT:

Gm. Ulanów, pow. Nisko, woj. podkarpackie
37-410 Ulanów, Kurzyna Średnia 56

tel. (+48) 15 876 51 04
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 10:30; 14:30 (Golce); 16:30
Święta państwowo zniesione: 7:00; 17:00
Dni powszednie: 16:30 (Golce) lub 15:30 (Golce zimą); 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Tadeusz Strugała
Wikariusz - Ks. mgr Krzysztof Rębisz (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Borki (4 km), Borsuczyny (6 km), Dąbrówka – Ruda (3 km), Deputaty (8 km), Koszary, Jeże (9 km), Kurzyna Mała (2 km), Kurzyna Średnia (2 km), Kurzyna Wielka (2 km), Golce (5 km), Majdan Dąbrowszczański (4 km), Podgranica (3 km), Sokale (11 km), Wymysłów (8 km), Zarowie (5 km), Załomy (11 km).

Liczba katolików:
1954

Odpusty:

Św. Marii Magdaleny (22 lipca)
Św. Mikołaja (6 grudnia)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Golce, kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP (4,5 km)

Historia:
Przed I rozbiorem Polski Kurzyna Mała i Kurzyna Wielka należały do parafii Pysznica. Sporadycznie przyjeżdżał ksiądz pysznicki do cerkwi w Dąbrówce i tu dla łacinników odprawiał nabożeństwa. Po r. 1772 przybyli koloniści niemieccy i osiedlili się obok Kurzyny Małej, nazywając swoją kolonię Rauchersdorf. Od r. 1921 zmieniono nazwę miejscowości na Kurzyna Średnia. W r. 1784 przybył do Kurzyny ks. Antoni Gierle i pełnił funkcję kooperatora pysznickiego do r. 1793. W latach 1793-1815 obowiązki duszpasterza dla łacinników pełnił ksiądz greko-katolicki z Dąbrówki. W r. 1815 przysłano ks. Kazimierza Horwatha jako kapelana (curatus localis). Dzięki jego staraniom i przy pomocy kolonistów z Rauchersdorf po 32 latach zabiegów zbudowano kościół w latach 1816-1818. Kościół został poświęcony w 1818 roku. Powiększono go w r. 1886. W r. 1895 umieszczono w kościele 7-głosowe organy. Ósmy głos dodano przy generalnym remoncie w r. 1981 (Wolański Adolf). Ołtarze wykonano w latach 1896-1898. Ostatnia konserwacja i złocenia w roku 1989. W r. 1905 postawiono dzwonnicę, a odnowiono ją w r. 1986. Kurzyna jako samoistna parafia została erygowana w 1913 r. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, orientowany. Malowidła figuralne z r. 1897, na suficie w nawie Sąd Ostateczny, w prezbiterium Wniebowstąpienie Pańskie, w przybudówce Ofiarowanie w świątyni. Obraz Sądu Ostatecznego i wiele innych obiektów znajdujących się we wnętrzu kościoła wykazują cechy twórczości artystycznej Jana Tabińskiego, malarza z Rzeszowa żyjącego w latach 1834-1915. Ściany prezbiterium i głównej części kościoła zostały pomalowane w r. 1939 przez Michała Wikierę z Kosiny. Prace konserwatorskie przy polichromii w prezbiterium przeprowadziła Strużyńska z Krakowa w r. 1990, a przy polichromii na plafonie kościoła Menet z Krosna w r. 1992. Ambona umieszczona w kościele zaraz po jego wybudowaniu, drewniana, rokokowa z rzeźbą św. Piotra, pochodzi prawdopodobnie z klasztoru Minorytów ze Starego Sącza. Została odnowiona wraz z chrzcielnicą i konfesjonałami w r. 1991. Na belce tęczowej jest umieszczony krucyfiks późnobarokowy, zapewne z końca w. XVIII. W 1993 roku dokonano konserwacji polichromii i zakupiono stacje drogi krzyżowej. W 1998 roku odnowiono dzwonnicę. W 2000 roku wykonano nowe nagłośnienie w kościele parafialnym i filialnym. Wykonano również odwodnienie kościoła. W 2001 roku wymieniono wszystkie drzwi i zostały zakupione meble do zakrystii. W 2002 roku zbudowano nowy chór, poświęcony w 2003 roku. W 2006 roku została zmieniona część blachy dachowej na miedzianą, jak również poprawiono wejście do Kościoła i szalunek. W 2011 roku wykonano nowe pokrycie miedziane nad pozostałą częścią dachu kościelnego i wykonano nową wieżę. Wokół kościoła ułożono nowy chodnik. W tym samym roku w kościele filialnym wykonano nowe schody z balustradami i podjazdem oraz wstawiono nowe drzwi wejściowe. Pod krzyżem na kamiennym postumencie postawiono figurę Matki Bożej jako wotum i pamiątkę dla pomordowanych parafian w czasie II wojny światowej. Parafia posiada akta parafialne od 1784 r.

- POKAŻ MNIEJ -