Kurzyna – Św. Marii Magdaleny

KURZYNA

Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Ulanów
37-410 Ulanów, Kurzyna Średnia 56, tel. 15 876 51 04
www.kurzynaok.wikidot.com, e-mail: kurzynaok@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Historia wsi Kurzyna sięga XVIII w. Po 1783 r. przybyli tam koloniści niemieccy i osiedlili się obok Kurzyny Małej, nazywając swoją kolonię Rauchersdorf. Od 1921 r. zmieniono nazwę miejscowości na Kurzyna Średnia. Początkowo tereny te przynależały do parafii Pysznica. Miejscowi wierni uczęszczali do cerkwi w Dąbrówce, gdzie dojeżdżał kapłan z Pysznicy. W okresie późniejszym posługę duszpasterską dla katolików pełnił pop grekokatolicki. Od 1818 r. istniał w Kurzynie kościół, który był filią parafii Pysznica. Jego pierwszym duszpasterzem został ks. Kazimierz Horwath. Samodzielna parafia w Kurzynie erygowana została w 1913 r. Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny wzniesiono w latach 1816-1818. Nad całością prac czuwał ks. Kazimierz Horwath. Wielką pomocą przy jego budowie wykazali koloniści niemieccy. Uroczyste poświęcenie świątyni miało miejsce w 1818 r. Kościół był kilkukrotnie powiększany, m.in. w 1866 r. dobudowano kruchtę, zaś w 1911 r. zakrystię. W 1895 r. umieszczono w nim 7-głosowe organy. Ołtarze wykonano w latach 18961898. Prace konserwatorskie prowadzone były w latach 90-tych XX w. (m.in. odnowie nie polichromii). Kontynuowano je również po roku 2000 (m.in. odwodnienie kościoła, budowa nowego chóru, wymiana pokrycia dachowego na miedziane). Świątynia jest drewniana, jednonawowa o konstrukcji zrębowej, orientowana. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie, z bocznymi zakrystią i skarbczykiem. Do frontonu przylega kruchta. Dach jest kryty blachą miedzianą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz stropy są płaskie z fasetą. Na belce tęczowej umieszczony jest późnobarokowy krucyfiks z końca XVIII w. Polichromia figuralna pochodzi z 1897 r. i jest autorstwa Jana Tabińskiego. Polichromia ornamentalna ścian została wykonana przez Michała Wikierę w 1939 r. Ołtarz główny jest neoklasycystyczny, a dwa boczne neobarokowe z lat 1896-1898. Ambona jest rokokowa z XVIII w. z rzeźbą św. Piotra (pochodzi prawdopodobnie z klasztoru minorytów ze Starego Sącza).

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 17.00.

Odpusty: św. Marii Magdaleny (22 lipca), św. Mikołaja (6 grudnia).

Kaplica dojazdowa

Golce – kaplica pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, położona 4,5 km od kościoła parafialnego. Wzniesiona została w latach 1981-1988 pod kierunkiem ks. Tadeusza Kłosowskiego. Projekt opracował inż. Henryk Modrakowski. Jest to budowla od frontu węższa, rozszerzająca się ku prezbiterium i zapleczu. Ponad zadaszeniem kruchty wejściowej wznosi się wieża o czterech trójkątnych szczytach z otwartymi arkadami, w których widnieje figura. W skośnych ścianach bocznych umieszczone są trójki skośnie zamkniętych okien. Ciekawa jest dekoracja ściany ołtarzowej. Miedziane motywy dekoracyjne nie tylko wyraźnie wskazują na centralne miejsce kościoła, ale także czytelnie nawiązuje do teologii: Boga jako tego, który jest Alfą i Omegą..
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.45, 14.30.
Odpust: Nawiedzenie NMP (ostatnia niedziela maja).

Do parafii należą: Deputaty, Dyjaki, Golce, Jeże, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Majdan, Ruda, Sokale.

Ogólna liczba mieszkańców: 1945.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Wnuk CSFN, M. Ziemba CSFN, I. Grab CMBB.

Grupy parafialne: chór parafialny, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Tadeusz Strugała
Wikariusz - Ks. mgr Jan Łyko (od 2023 r.)