Marsz papieski – razem dla św. Jana Pawła II

W niedzielę 2 kwietnia tak jak i w innych miastach naszego kraju również i w Nowej Dębie odbył się Marsz Papieski w 18. rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II.

Licznie zgromadzeni wierni z obydwu nowodębskich parafii, ale również przybyli goście z parafii sąsiednich, przemaszerowali ulicami Nowej Dęby, nie godząc się na szkalowanie św. Jana Pawła II. Pragnąc zło dobrem zwyciężać, modlili się w intencji wszystkich, którzy dopuszczali i dopuszczają się w ostatnim okresie ataków na naszego Wielkiego Rodaka.

Marsz rozpoczął się w parafii Matki Bożej Królowej Polski, a zakończył w parafii Podwyższenia Krzyża Św. i można śmiało stwierdzić, że był manifestacją jedności wiernych w dobie coraz częstszych ataków różnych środowisk na Kościół w Polsce.

Uczestnicy marszu przy pomniku Św. Jana Pawła II mogli wsłuchać się w słowa, jakie Jan Paweł II wygłosił do wiernych w 1999 r. podczas pielgrzymki do Sandomierza, po których obaj księża proboszczowie – ks. Henryk Król oraz ks. Andrzej Barzycki w swoich rozważaniach nawiązali do tych wydarzeń, ale również podkreślali, że Ojciec Święty walczył o dobro Ojczyzny, rodziny, a nade wszystko bezbronnych zarówno nienarodzonych, jak i osób starszych, tym samym wyraźnie sprzeciwiając się ideologii śmierci.

Warto dodać, że marsze papieskie jakie odbyły się tego dnia w całej Polsce zostały zainicjowane przez Rycerzy Św. Jana Pawła II, a wzięli w niej aktywny udział przedstawiciele wszystkich funkcjonujących wspólnot parafialnych.

Z kolei w godzinach wieczornych w parafii Matki Bożej Królowej Polski odbył się Apel Jasnogórski, po którym miało miejsce modlitewne czuwanie mające formę multimedialną z chwilą ciszy po słowach Ojca Świętego, albowiem zgromadzeni wierni mogli ponownie wysłuchać fragmentów homilii jakie Jan Paweł II kierował do Rodaków podczas pielgrzymek do Polski. Czuwanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem pieśni “Barka”.

Wojciech Bulanowski

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com