Miał naprawdę wielkie serce

Uroczystości pogrzebowe ks. prof. Jana Chwałka, kapłana pełnego pasji, kompetencji i zaangażowania, poprowadził bp Krzysztof Nitkiewicz.

W Woli Baranowskiej, miejscu urodzenia śp. ks. Jana Chwałka, kapłana Diecezji Sandomierskiej, wybitnego muzykologa, instrumentologia i profesora KUL, odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowało liczne grono kapłanów diecezjalnych, zakonnych oraz uczniów i wychowanków śp. księdza profesora.

W pogrzebie wzięła udział delegacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Teologii i Instytutu Muzykologii Kościelnej. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się: rodzina zmarłego kapłana oraz liczni wierni. Liturgię uświetni chór parafialny, o którego powstanie i działalność zabiegał śp. ks. Jan Chwałek.

– Kościół przyodział tajemnice wiary w muzykę i śpiew, mając na względzie większą chwałę Boga i pożytek tych, którzy w Niego wierzą. Troska o to wypełniała całe życie śp. ks. prof. Jana Chwałka. Była widoczna w jego zaangażowaniu w diecezji, pracy na uczelni i w niezliczonych działaniach na obszarze całej Polski. Miał naprawdę wielkie serce. Dziękowaliśmy mu za to wszystko podczas jubileuszu 60-lecia kapłaństwa i pragniemy wyrazić naszą wdzięczność również dzisiaj. Bardzo bym pragnął, aby ks. Jan znalazł w diecezji naśladowców, którzy z podobną pasją i kompetencją, poprowadzą dalej jego dzieło – powiedział bp K. Nitkiewicz rozpoczynając wspólną modlitwę.

Podczas homilii o. Julian Śmierciak OFM podkreślił znaczące zasługi śp. ks. prof. Chwałek, jako wybitnego muzykologa, instrumentologia oraz kapłana i duszpasterza. – Choć podziwialiśmy ks. Chwałka, jako naukowca, muzykologa i organmistrza – to przede wszystkim urzekała jego osobowość. Ujmował swą uczciwością, pracowitością, wytrwałym poszukiwaniem i bronieniem prawdy – tej naukowej i życiowej. Urzekał skromnością. W myśl słów Pana Jezusa „Gromadzicie sobie skarby w niebie – nie na ziemi” – jestem przekonany, że tych skarbów w niebie ks. Chwałek zgromadził sobie wiele. Niech Bóg przyjmie jego skarby, jego dzieła, jego dorobek i wszelkie trudy i nagrodzi go niebem – poskreślał kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. słowa pożegnania w imieniu rodziny wyraził ojciec Augustyn Chwałek OFM Cap, w imieniu KUL-u ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad, dziekan Wydziału Teologii oraz w imieniu wspólnoty parafialnej ks. Eugeniusz Baran, proboszcz parafii.

Ks. prof. prał. Jan Chwałek został pochowany na cmentarzu parafialnym w Woli Baranowskiej.