Modlitwa za zmarłych kanoników i prałatów Kapituły katedralnej

W wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata na wspólnej modlitwie pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, zebrali się w bazylice katedralnej prałaci, kanonicy gremialni i honorowi oraz seniorzy Sandomierskiej Kapituły Katedralnej.

Na początku Mszy św. odprawianej w intencji zmarłych prałatów i kanoników, bp Nitkiewicz podziękował kapitule za jej troskę o piękno bazyliki katedralnej, a także za wkład w pozostałe obszary życia diecezjalnego.

Homilie wygłosił ks. kan. prof. Leon Siwecki, który powiedział:  – Nasze serce, umocnione wiarą wyrywa się w tych listopadowych dniach do modlitwy za zmarłych, to czas brzemienny modlitwą za zmarłych. Nieustający ciąg modlitw i chociaż światła zniczy przygasły, chociaż kwiaty przywiędły, to my dalej wznosimy modlitwy za zmarłych, oni jej potrzebują! Dziś w sposób szczególny polecamy Bogu miłosiernemu zmarłych Członków Kapituły Sandomierskiej wszystkich. Jednak nie sposób nie wymienić wybitnych osób zasłużonych dla życia Kościoła i Ojczyzny, którzy są już w domu Ojca. Błogosławionych: Wincentego Kadłubka, Jana Prandotę, Antoniego Rewerę; kandydatów na ołtarze: bpa Nankera, bpa Piotra Gołębiowskiego, ks. prof. Wincentego Granata.

Przed modlitwą w bazylice katedralnej odbyła się sesja członków kapituły w Instytucie Teologicznym. Udział w niej wziął również bp Krzysztof Nitkiewicz. Obrady otworzył ks. prał. Jan Biedroń, który przedstawił sprawy bieżące oraz zachęcał do modlitwy w intencji powołań. Członkowie kapituły zastanawiali się również nad włączeniem się w przeżywanie Kongresu Eucharystycznego w diecezji. Podjęto decyzje o zorganizowaniu sympozjum naukowego o Eucharystii dla świeckich.

Istnienie sandomierskiej kapituły datuje się, co najmniej na rok 1191. Od 1818 r. jest ona Kapitułą katedralną. Działania kapituły wyznacza odpowiedni Statut. W skład kapituły wchodzą prałaci, kanonicy gremialni oraz kanonicy honorowi. Kanonicy mają prawo do noszenia stroju chórowego oraz dystynktorium z Białym Orłem w koronie oraz wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.