Na niebiesko dla autyzmu

Nauczyciele i podopieczni prowadzonego przez diecezjalną Caritas Ośrodka „Radość Życia” zainaugurowali obchody dni autyzmu.

Foto - ks. Tomasz Lis

W ramach rozpoczętego światowego miesiąca wiedzy na temat autyzmu w Sandomierzu odbył się niebieski marsz ulicami miasta. Wzięli w nim udział podopieczni, rodziny oraz nauczyciele i opiekunowie osób z autyzmem, które uczą się w szkole specjalnej w Ośrodku „Radość Życia” prowadzonym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Marsz rozpoczął się na dziedzińcu szkoły i przebiegał pod hasłem “Zobacz we mnie najpierw osobę, a nie autyzm”. – Chcemy zapalić nasze miasto i całą Polskę na niebiesko i pokazać jak bardzo chcemy być razem z osobami z autyzmem. W naszym ośrodku przez cały miesiąc kwiecień, poświęcony osobom ze spektrum autyzmu, podejmujemy wiele inicjatyw, aby podnosić świadomość społeczeństwa wobec problematyki, jaką jest autyzm – mówiła Maria Butkowska, wice dyrektor Ośrodka „Radość Życia.

Uczestnicy niebieskiego marszu przeszli ulicami miasta niosąc transparent z napisem „By z autyzmem żyło nam się lepiej”. Na Rynku starego miasta zawiązano łańcuch przyjaźni i solidarności z osobami z autyzmem oraz odśpiewano hymn szkoły „Proszę pomóż mi”. Jeden z uczniów z autyzmem odczytał apel osób dotkniętych tą chorobą o większą świadomość społeczeństwa na temat osób z autyzmem. Następnie wspólnie odśpiewano „Barkę” podkreślając, że Dzień Autyzmu przypada w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

Podczas marszu i na rynku była prowadzona akcja propagującą wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Rozdawano ulotki „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski”.

Prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodek „Radość Życia”, jako pierwszy w regionie podjął się opieki i edukacji dzieci dotkniętych spektrum autyzmu. – Gdy w 2001 r. powstał ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych zaczęli zgłaszać się do nas rodzice z dziećmi, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu. Była to, na tamte czasy, niepełnosprawność mało rozpoznawalna i mało było miejsc zajmujących się tymi osobami. Bardzo pomogły nam ośrodki w Gdańsku i Krakowie, które szkoliły przyszłą naszą kadrę. Po pewnym czasie zaobserwowaliśmy, że w naszym regionie jest dużo takich dzieci i stwarza to możliwość i potrzebę otwarcia szkoły dla tych dzieci. Z perspektywy czasu widzimy jak bardzo taka placówka jest potrzeba i dla samych dzieci, ale także dla ich rodziców i całych rodzin. Cieszymy się, że po kilku latach widzimy efekty naszej wspólnej pracy w kierunku dzieci autystycznych – podkreślał ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Ośrodka „Radość Życia”

Aktualnie w klasach specjalnej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjum oraz w szkole przysposabiającej do pracy kształci się 47 uczniów ze spektrum autyzmu. – Podstawą pracy z uczniem ze zdiagnozowanym autyzmem jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ustalony, na podstawie specjalistycznej diagnozy, dla każdego ucznia. Do poziomu danego dziecka dobierane są treści i metody nauczania – dodaje M. Butkowska.

Przez cały miesiąc kwiecień w Ośrodku „Radość Życia” zaplanowane są spotkania i warsztaty związane ze spektrum autyzmu przeznaczone i dla uczniów oraz dla rodziców i opiekunów dzieci.