Nagroda dla szkoły Katolickiej z Tarnobrzega

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w projekcie Oblicza Dialogu. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był katecheta ks. Paweł Piędzio.

10. jubileuszowa edycja projektu przebiegała pod hasłem: „Uświęcona przestrzeń. Architektura sakralna oraz miejsca kultu w religiach i kulturach”.

Tegoroczna edycja pozwoliła młodym ludziom poznać tajemnice architektury sakralnej w Tarnobrzegu. W ramach projektu licealiści z Tarnobrzeskiego Katolika mieli okazję poznać historię obiektów sakralnych naszego miasta. Swemu przedsięwzięciu nadali tytuł „Sakralny Tarnobrzeg”. Materiały zgromadzone na temat tarnobrzeskich świątyń zapisane zostały na stronie: Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. Wędrówkę po sakralnych obiektach młodzież rozpoczęła od kaplicy pw. Aniołów Stróżów znajdującej się w szkole.

Zaprezentowane świątynie różnią się stylistycznie i architektonicznie, ale wszystkie pełnią takie same funkcje – służą praktykowaniu wiary, kultywowaniu tradycji danego wyznania.

W zakończonej edycji projektu Oblicza Dialogu młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu zajęła I miejsce. Gratulujemy wyróżnionym zaangażowania i sumiennej pracy w przygotowanie projektu „Sakralny Tarnobrzeg”


Joanna Szmuc

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com